- Det kan bli dyrt å trå feil i personalsaker

Det kan bli dyrt å trå feil i personalsaker

Mange ledere opplever å måtte håndtere både små og større personalsaker. I slike tilfeller er det godt å vite hvordan du skal forholde deg.

- Eventuelle feil og konflikter kan koste dyrt, sier Elin Spjelkavik, juridisk direktør i Virke.

Mange ledere vil oppleve at de må håndtere en personalsak knyttet til sine ansatte. En personalsak kan være alt mindre konflikter på arbeidsplassen, til trakassering, mobbing, dårlig arbeidsutførelse, brudd på retningslinjer, uakseptabel adferd eller personalkonflikter. Dessverre er det slik at mange ledere opplever at de er dårlig forberedt, og har lite kunnskap til hvordan dette skal håndteres.

- Det er komplisert å til enhver tid holde seg oppdatert og kjenne reglene. Ledere trenger å finne gode svar enkelt og raskt når de trenger det, sier Elin Spjelkavik i Virke. Spjelkavik leder juridisk avdeling i Virke, som daglig svarer på henvendelser fra ledere som søker juridisk rådgiving. 

Over halvparten av lederne mener de har lite kunnskap

En undersøkelse utført av Virke viser at over halvparten av ledere, 56 prosent, mener selv at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om personalspørsmål og lover og regler knyttet til dette. Sykefravær, arbeidstid og lønn, og oppsigelse og nedbemanning er de temaene flest ledere har behov for å finne svar på.

Virke har nylig lansert en ny nettbasert rådgivningstjeneste, Arbeidsgiverguiden. Virksomheter kan abonnere på guiden uten å være medlem i Virke. Den nye tjenesten skal gjøre det enda enklere for arbeidsgiverne og HR-personer, ved at de enkelt kan slå opp i et oppslagsverk på nett som til enhver tid er oppdatert. Språket er enkelt, tipsene er praktisk og konkrete.

- Ved å kunne tilby et oppslagsverk på HR- og arbeidsrett, kan lederne vite hvordan de skal forholde seg når situasjonen oppstår, og de slipper å gjøre feil som må rettes opp senere. - Mestring i arbeidsgiverrollen, redusert frustrasjon og unødig tidsbruk er noe av gevinstene med en komplett digital rådgivningstjeneste tilgjengelig når du trenger det, sier Spjelkavik. 

 

Vil du teste arbeidsgiverguiden gratis i en uke?