Tabell og grafer av tall

Fond

Virke administrerer tre ulike fond der det er mulig å søke om midler til forskjellige tiltak:

  • Virke OU-FOND - tjenesteytende
  • Virke OU-FOND LO/YS
  • Virkes Skadeforebyggningsfond