Samarbeidstiltak: fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Samarbeidstiltak skal ha som mål å bevisstgjøre partene: øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomheten.

Planlegging og gjennomføring av tiltaket skal skje av ledelse og tillitsvalgte i fellesskap. Søknad skal utarbeides og signeres av begge parter.

Informasjon om samarbeidstiltak

Regler - samarbeidstiltak

Søknadsskjema - samarbeidstiltak