Stipend: søkes av ansatte

Målsetningen er å øke kunnskap og kompetanse hos ansatte i virksomheten, samtidig som søkere forplikter seg til å dele ervervet kunnskap/kompetanse internt i virksomheten det søkes stipend gjennom.

Stipendsøknader omfatter to kategorier. Frittstående kurs med inntil kr 5 000. Studietur/hospitering/jobbrotasjon med inntil kr 10 000.

Informasjon om stipendordning

Retningslinjer

Stipendregler