Tiltak søkes av virksomhetene

Tiltak som det kan søkes støtte til skal sikre at virksomhetene og deres ansatte - på en bedre måte, settes i stand til å møte utfordringer, så vel organisatorisk, faglig og personalpolitisk.

Tiltaket bør favne og involvere så bredt som mulig i virksomheten.

Det er utarbeidet egne regler for tiltak som virksomheten kan søke på. Hovedregelen er at støtten gis som delfinansiering.

Informasjon om tiltak

Tiltaksregler

Søknadsskjema - tiltak