VIRKE OU-FOND LO/YS

For virksomheter med tariffavtale på LO/YS-området kan det søkes om støtte til opplærings- og samarbeidstiltak for ansatte, tillitsvalgte og ledelse.

Tiltakene må gjelde opplærings- og utviklingstiltak, herunder kurs- og skolevirksomhet, og skal bl.a. ta sikte på:

  • En moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og samarbeidsspørsmål
  • Utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme områder som nevnt ovenfor
  • Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak
  • Gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning, samt fremme etgodt samarbeid i den enkelte bedrift

Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

Maksimumsbeløp det kan søkes på er kr 150 000,-.

Spesialutvalget for VIRKE OU-FOND LO/YS forestår fordelingen av midlene.

Les mer

Retningslinjer, vedtekter og søknadsskjema