VIRKE OU-FOND TJENESTEYTENDE

Styret for fondet bevilger hvert år midler til støtte for opplærings- og utviklingstiltak.

Søknadsberettiget er ansatte og arbeidsgivere i medlemsvirksomhetene som er bundet av 7 landsomfattende overenskomster, innenfor området ideell.

Styret for fondet avgir hvert år årsberetning og handlingsplan med informasjon om fondet.

Søknadsfrister:

  • Stipend: 1. februar

  • Samarbeidstiltak: 1. april

  • Tiltak: 1. september