Stipend - Søkes av ansatte

Målsetningen er å øke kunnskap og kompetanse hos ansatte i virksomheten, samtidig som søkere forplikter seg til å dele ervervet kunnskap/kompetanse internt i virksomheten det søkes stipend gjennom.

Stipendsøknader omfatter to kategorier. Frittstående kurs med inntil kr 5 000. Studietur/hospitering/jobbrotasjon med inntil kr 10 000.

Det kan søkes på to stipendkategorier

KATEGORI 1 – Frittstående kurs

  • Maximum søknadsbeløp pr person er kr. 5.000.
  • For å kunne søke om støtte til kategorien frittstående kurs, bør kurset ha et omfang på minimum 2 dager.
  • Hovedregelen er at hver enkelt søker sender egen søknad, men det aksepteres at to søker sammen.
  • Den som søker må forplikte seg til videreformidling av ervervet kunnskap kompetanse internt i virksomheten.

KATEGORI 2 – Studietur/Hospitering/Jobbrotasjon

Studietur: Omfatter ikke deltakelse i kongresser/ konferanser.
Hospitering: Bør være av minst 1 ukes varighet i tilsvarende eller annen virksomhet.

Jobbrotasjon: Ved bytte av jobb, spares vikarutgifter.

  • Maksimum søknadsbeløp pr person er kr 10.000
  • Det stilles krav til dokumentering av faglig opplegg for hospitering og jobbrotasjon: For eksempel; se på andres rutiner, drift, ledelse, samarbeid, effektivisering med mer.
  • Hovedregelen er at hver enkelt søker sender egen søknad, men det aksepteres at to søker sammen.
  • Den som søker må forplikte seg til videreformidling av ervervet kunnskap kompetanse internt i virksomheten.

Ved søknad om stipendmidler forutsetter styret at virksomheten og/eller arbeidstakeren selv går inn og dekker minimum 25 % av kostnadene. Fullfinansiering (inntil kr. 25.000) kan kun skje i helt spesielle tilfeller.

Søknadene sendes inn via arbeidsgiveren, som skal gi sin påtegning. Dersom det i en virksomhet foreligger flere søknader, skal arbeidsgiveren prioritere søknadene.

Les mer

Retningslinjer, stipendregler og søknadsskjema