Virke Skadeforebyggingsfond

Hovedorganisasjonen Virke tilbyr deg som har tegnet forsikring gjennom vårt forsikringskontor muligheten til å søke om støtte til skadeforebyggende tiltak gjennom Virke Skadeforebyggingsfond.

Vi støtter brann-, vann- og innbruddsalarmer, kurs i brannvern og termografering av elektriske anlegg.

Søknad om støtte kan sendes inn til fondet hele året. For fullstendig opplysninger om Virke Skadeforebyggingsfond, se www.skafo.no.