Hva er trafikkforsikringsavgift?

Svar:

Trafikkforsikringsavgift er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.