Digital Lederhåndbok

Virkes digitale lederhåndbok gjør deg som leder trygg på at du gjennomfører oppgaver og prosesser korrekt og i henhold til virksomhetens policies

​​Lederhåndboken gir en oversikt over lederens viktigste oppgaver. Den beskriver sentrale prosesser og rutiner som skal sikre at mellomledere følger regelverk og interne policies.

"Lederhåndboken gir støtte og kunnskap til å møte daglige utfordringer"

 

Les mer

Dette må du vite om lederhåndboken

 • Lederhåndboken har automatisk oppdatering av lovregulert innhold
 • Den kan tilpasses den enkelte virksomhet, i alle sektorer
 • Håndboken gir deg støtte og kunnskap til å møte daglige utfordringer
 • Lederhåndbokener en digital løsning, ingen installasjon kreves
 • Den er også tilgjengelig på mobil

 

Les mer

Innhold i Lederhåndboken

Lederhåndboken gir deg veiledning i lederens hovedoppgaver:

Les mer

Lederhåndboken gir deg veiledning i lederens hovedoppgaver:

 • Forstå virksomheten (verdier, visjoner, strategiske mål, organisasjonskart)
 • Policies (etikk, AMU, HMS, samarbeid tillitsvalgte, fullmakt, reise, presse- og krisehåndtering)
 • Rekruttere (behovsvurdering, utlysing, vurdere kandidater, intervju, kontrakt, introduksjonsprogram)
 • Følge opp (oppfølging nyansatte, prøvetid, sykdom, arbeidstid, ferie, pensjon, personalgoder, permisjoner)
Les mer
 • Utvikle (medarbeidersamtaler, vanskelige samtaler, etterutdanning, kultur, teamutvikling, endringsledelse)
 • Avvikle (oppsigelse, avskjed, permittering, drøftelsesmøte, pensjonsalder)
 • Godt lederskap (motivasjon, sette mål, kommunikasjon, delegering, konflikthåndtering, vanlige problemstillinger)
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Skjema
Les mer

Vår digitale lederhåndbok skal gjøre deg som leder trygg på at du gjennomfører oppgaver og prosesser korrekt og i henhold til virksomhetens policies. Trinn for trinn får du veiledning i hvordan du tar fatt i lederens viktigste oppgaver etter beste praksis

Les mer

Hvordan bruke Lederhåndboken

Det unike med vår lederhåndbok er at den gir like mye kunnskap om personal juss og HR som god lederatferd. Det gjør at du blir trygg til å møte alle typer utfordringer i lederrollen.

Redigeringsverktøyet i håndboken er enkel å bruke, har et oversiktlig oppsett og en optimal søkefunksjon. Ledere finner raskt svar på spørsmål, og færre henvendelser rettes til daglig leder, HR-ansvarlig eller toppledelse. 

Vi skiller mellom lovregulert tekst, tekst som bør tilpasses virksomheten og tekst som vender seg til administrator av håndboken. Fargekodet tekst gjør det enkelt å synliggjøre og dokumentere interne rutiner og målsettinger.

Les mer