Referanser

- Virkes HMS-system er enkelt å sette seg inn i og raskt å tilpasse til vår bedrift. Eksisterende håndbøker og andre dokumenter kan også inkluderes, slik at alt blir samlet på ett sted og er lett tilgjengelig for alle ansatte. Dessuten er det trygt å vite at det er utarbeidet av Virke, da er jeg sikker på at det tilfredsstiller alle lovpålagte krav. Jeg er svært godt fornøyd med valget av Virkes HMS-system.

Gunhild Melbø Tajet, Eiker begravelsesbyrå.MS-Senteret Hakadal AS

Hos MS Senteret Hakadal fikk de enklere personaloppfølging, og administrasjonen ble trygge på at alle lederne følger opp sine medarbeidere systematisk:

MS-Senteret Hakadal AS (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og det eneste rehabiliteringssenter kun for personer med MS.

Marianne Halvorsen, HR-rådgiver hos MSSH, forteller at de holder til i landlige omgivelser i Hakadal i Nittedal kommune, ca 3 mil fra Oslo. Senteret har avtale med Helse Sør-Øst og Helse Nord, men tilbyr også opphold fra de andre helseregionene. MSSH eies av MS-forbundet og drives som et non-profit selskap. Senteret har status som helseinstitusjon, har ca 65 ansatte og yter tjenester etter Spesialisthelsetjenesteloven.

Hvorfor valgte dere Oppfølging 4.0 og håndbøker?

Årsaken til at vi valgte Oppfølging via Virke, var at vi allerede hadde et etablert kundeforhold til Virke, og så at bistanden vi mottok var til god hjelp og av høy kvalitet.  Årsaken til at vi også valgte håndbøker var at vi så et stort behov for å få samlet informasjon på ett sted, samtidig som vi så betydningen i at disse ble holdt ajour på lover og regler fortløpende.

Hva slags fordeler gir de elektroniske verktøyet i det daglige?
Oppfølging gir oss trygghet for at alle ledere systematisk følger opp sine medarbeidere, vi får samlet informasjon og den forenkler personaloppfølgingen med sine muligheter.

Håndbøkene har gjort det enklere for oss å samle alle de forskjellige reglementene og retningslinjene på ett sted. Både ansatte og ledere skal kunne finne fram til aktuell og korrekt informasjon på en rask og effektiv måte. God kjennskap til lov og avtaleverk er viktig for å utvikle og fornye virksomheten. I tillegg er det et mål at ansatte skal oppleve forutsigbarhet og likebehandling, på tvers av fag og avdeling.