Håndbøker HMS Biblioteket

HMS håndbok
Gir veiledning på områder innenfor HMS, og gir deg tilgang til alle maler du trenger for å lage din egen HMS håndbok.

Engelsk HMS håndbok
HMS håndbok med tilhørende skjemaer oversatt til engelsk.

Sykefraværshåndbok
Håndbok som gir oversikt på alle regler i forbindelse med oppfølging av sykemeldte ansatte.