Håndbøker HMS Biblioteket

Veiledning HMS håndbok
Her finner du det du trenger for å lage din virksomhets egen HMS-håndbok. I HMS-håndboken klikker du deg inn på hvert kapittel for å få veiledning til hvordan du bør gå fram når du lager din egen HMS-håndbok. Vårt utgangspunkt har vært HMS-forskriftenes krav, samt andre relevante temaer. Din vurdering er hvilke lover og regler som gjelder for din virksomhet og på hvilke områder det er nødvendig å ha rutiner og systemer hos dere. Men først og fremst: HMS er handling, verktøyene er kun et hjelpemiddel for å få til aktivitet og dokumentere det dere gjør i praksis.

Sykefraværshåndbok
Dette er et oppslagsverk for ledere med personalansvar og dermed ansvar for oppfølging av sykmeldte ansatte.
Håndboken tar kun for seg lovverk tilknyttet sykefravær og de viktigste reglene rundt rettigheter og plikter ved sykdom.