Hva kan et profesjonelt nettverk gi deg?

På tross av ønske om å delta i et nettverk, opplever mange det som ressurskrevende og vanskelig å bruke tid på nettverksbygging ved siden av jobb og andre forpliktelser. Kan et allerede etablert profesjonelt nettverk være løsningen?

Møt andre i din jobbsituasjon

Et profesjonelt nettverk innebærer at en arrangør setter sammen en gruppe mennesker, eksempelvis ledere, fra samme yrke og at disse så møtes på et fast sted, på faste tidspunkt gjennom en periode.

Med i nettverkene er det en nettverksfasilitator som holder i det praktiske, slik at deltakerne kan fokusere på det faglige. Felles for alle nettverksdeltakerne er at de i kraft av sin bakgrunn som leder, i en viss bransje, har felles utfordringer som de kan diskutere fritt med de andre nettverksdeltakerne.

 

Les mer

Støtte i reelle hverdagsutfordringer

- I et nettverk får du i samspill med likesinnede muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. Med andre ledere diskuterer du løpende praksis og utviklingstendenser og du får verdifull sparring på dine reelle utfordringer i hverdagen, sier Marianne Heggelund, leder for nettverk i Virke.

Les mer

Virke fasiliterer i dag 40 ulike nettverk lokalisert henholdsvis i Bergen, Trondheim og Oslo. Et nettverk i Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Deltakerne i nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Eksterne foredragsholdere inviteres ofte.

Les mer

Nettverk og kompetanse

- Mange opplever et behov for å kunne sparre med andre i arbeidshverdagen, og få testet sine vurderinger på andre fagpersoner. Dette gir nettverkene en mulighet til, sier Heggelund.

- Et nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap, kompetanse og erfaring, og muligheten til profesjonell sparring og personlig utvikling. De tilbakemeldingene vi får, viser at deltakerne er meget positive, og mange velger å fortsette å møtes etter at nettverkene er ferdig fasilitet fra vår side.

 

Les mer

Lyst å høre mer om nettverk?