to damer gir hverande high five

Er du empatisk og tydelig nok som leder?

Ledelse, og videreutvikling av lederegenskaper, er komplisert og strekker seg fra hvilken type lederstil du bør etterstrebe, til i hvilken grad du er oppdatert på kravene som stilles til deg som leder i dagens marked. Hvordan skal du lykkes?

Lisa Wade og Kathrine Johnston har i sin bok «Boss eller buddy» samlet erfaringer fra et utvalg medarbeidere om hvilke krav og forventninger de har til sin leder. Boken ble utgitt første gang i 2009, med nytt opplag i 2014. Innholdet er like aktuelt den dag i dag.

Ofte stilte spørsmål

  • Hva kjennetegner ledere som lykkes?
  • Hva innebærer det å lykkes?
  • Er det mine egne krav som skal tilfredsstilles, mine medarbeideres forventninger eller kravene fra styret eller en stadig skiftende omverden?

Dette krever medarbeiderne av deg

Wade og Johnston finner to forhold som peker seg ut som spesielt viktige fra et medarbeiderperspektiv:

  1. Lederen skal ha oversikt og vise retning, sette grenser og ta de vanskelige avgjørelsene.
  2. Lederen må være omsorgsfull, forståelsesfull og bidra til at medarbeiderne kan vokse faglig og dermed yte sitt beste.

Endringsevne, -villighet og -hastighet er en forutsetning

I hvilken grad forholdene nevnt over gjelder, kommer selvsagt an på hva slags medarbeidere du har, hvilke forventninger de har til deg, og hvilket utgangspunkt de har for å utføre oppgavene sine. En leder må være i stand til å tilpasse seg ulike behov, og kanskje til og med motstridende forventninger. Fleksibilitet er dermed nødvendig for å lykkes.

Hva slags virksomhet du leder, hvilken situasjon virksomheten er i og hvilke rammevilkår som gjelder, vil også påvirke hvordan du bør lede. I digitaliseringens tid kommer også endringene raskere enn noen gang før.

Se også: Lederutvikling - bli en bedre leder

Slik lykkes du best

Tilpasningsdyktighet er et suksesskriterium for ledere i 2018, og lytteposter blant medarbeiderne er en forutsetning for å være i stand til å følge med på endringer i kravene fra disse. Medarbeiderne må inkluderes gjennom å få være med på å ta avgjørelser.

Ledere som er opptatt av å tilpasse seg krav og gripe mulighetene rundt seg, oppnår de beste resultatene.

Selv om det er krevende, er det en forutsetning for å lykkes som leder at du klarer å balansere mellom «boss» og «buddy». Slik tiltrekker du deg de klokeste hodene og de varmeste hjertene. Du er helt avhengig av disse for å være i stand til å drive lønnsom og bærekraftig virksomhet i en stadig mer krevende og skiftende lederhverdag. Med få fasiter.

Les mer