Foredragsholder snakker til forsamling

Læring og eksperimentering er nøkkelen til god ledelse

Ledere i «læremodus» utvikler bedre lederegenskaper enn andre. Men hvordan kommer du i læremodus?

Noen ledere drar på lederutviklingskurs for å tilegne seg de nødvendige egenskapene, selv om mange sliter med å omgjøre kunnskapen til praksis. Andre ledere tenker at erfaring og magefølelse er veien til suksess, men kan på den måten gå glipp av alternative metoder og inntrykk.

Lauren Keating og Peter Heslin er professorer ved UNSW Sydney Business School. Sammen med Susan Ashford, professor ved University of Michigan's Ross School of Business, skriver de til Harvard Business Review at det ikke nødvendigvis er veien til kunnskapen som er avgjørende, men lederens innstilling.

Mange ledere går gjennom lederutviklingskurs på autopilot, dermed gjør ikke kunnskapen inntrykk. Forskningen til Keating, Heslin og Ashford viser at ledere i læremodus utvikler bedre lederegenskaper enn andre.

Vær ditt eget eksperiment

Keating, Heslin og Ashford har observert hva som gjør at en leder er i læremodus; de eksperimenterer. Disse lederne kartlegger hva de ønsker å oppnå, prøver ut forskjellige strategier, og vurderer seg selv både underveis og etterpå.

Ifølge Keating, Heslin og Ashford er det første disse lederne gjør å sette klare og utfordrende mål. Det kan for eksempel være å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø, eller andre mer konkrete mål for fremgang i produktivitet. Etter å ha satt et mål, identifiserer lederne de alternative måtene målet kan oppnås på.

Videre vil en leder i læremodus eksperimentere med de forskjellige metodene. En leder som er interessert i å forbedre sine overtalingsevner, vil sannsynligvis prøve å sitte på flere forskjellige steder i møter, eller snakke på ulike tidspunkter. Dette vil være for å undersøke variasjon i responsen.

Det siste en leder i læremodus vil gjøre, er å granske og evaluere seg selv etter å ha prøvd ut de forskjellige metodene. De vurderer hva som gikk bra, hva som gikk dårlig, og hva som kunne vært gjort annerledes.

Les mer

Veien til læremodus

Keating, Heslin og Ashton skriver at læremodus er en aktiv tilstand. Dette betyr at modusen kan igangsettes av flere situasjoner. Dersom en leder i læremodus mangler i kunnskap i forbindelse med en beslutning eller en oppgave, vil de tenke at det er rom for læring, snarere enn at de ikke er kvalifisert.

For å være i læremodus, kan ledere aktivt unngå å finne seg selv i situasjoner som de kjenner til, og heller oppsøke situasjonene hvor de har rom for å utfordre seg selv.

Et viktig hjelpemiddel ledere kan bruke, er å spørre seg selv: «er jeg i læremodus nå?». Dette kan ofte gi en god indikasjon på om man aktivt prøver å forbedre seg selv som leder.

Copyright: Dagens Perspektiv

Les mer