Konsulentbistand

Kompetanse der du trenger det!

Vi hjelper deg med bl.a.

  • Organisasjonsutvikling
  • Samarbeidsproblematikk
  • Utvikling av enkeltpersoner og grupper
  • Etiske retningslinjer
  • Risikoanalyse
  • HMS
  • Kartlegginger

Les mer om

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Medarbeidersamtale

Hjelp til å lage HMS system

Timepris for medlemmer kr. 1350,- eks.mva

Timepris for ikke-medlemmer kr. 1650,- eks.mva

Vi hjelper deg!