Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Dårlig stemning mellom to medarbeidere

Preges arbeidsplassen din av konflikter, baksnakking og dårlig stemning? Vi megler og gjenoppretter dialog, der det har låst seg mellom personer.

  • Vi hjelper deg med å lage gode rutiner og samspillsregler som forebygger konflikter
  • Vi megler og gjenoppretter dialog, der det har låst seg mellom personer
  • Vi jobber med å skape et bedre samarbeidsklima i grupper og team

Vi har erfarne rådgivere som kan bidra inn i din virksomhet ved ulike prosesser og problemstillinger, og skreddersyr etter deres behov.