Leder og medarbeider i medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale

Trenger du å vite hvordan du kan bruke medarbeidersamtalen som et viktig ledelsesverktøy?

Motiverte medarbeidere skaper bedre resultater. Utnytt ressursene til beste for virksomhet, medarbeidere og leder! Medarbeidere som i en positiv dialog opplever at virksomheten avklarer forventninger, behov og bidrag til virksomhetens resultater, oppnår økt jobbtilfredshet og høyere motivasjon

Temaer 

  • Hva kjennetegner en god samtale?
  • Ulike typer medarbeidersamtaler – hvilken skal du velge?
  • Temaer i samtalen
  • Forberedelser, gjennomføring og oppfølging
  • Kommunikasjon og dialog i medarbeidersamtalen
  • Samtaletrening