Mann jobber på pc

Håndbøker

HMS-håndbok
Her finner du det du trenger for å lage din virksomhets egen HMS-håndbok. I HMS-håndboken klikker du deg inn på hvert kapittel for å få veiledning til hvordan du bør gå fram når du lager din egen HMS-håndbok. I tillegg ligger det i hvert kapittel skjemaer og maler du trenger å fylle ut.
Vårt utgangspunkt har vært HMS-forskriftenes krav, samt temaer av generell interesse. I tillegg må du finne ut av hvilke lover og regler som gjelder for din virksomhet. Her har tilsynsmyndighetene utarbeidet et godt hjelpemiddel. Du må også finne ut av på hvilke områder det er nødvendig å ha rutiner og systemer hos dere. Men først og fremst: HMS er handling, verktøyene er kun et hjelpemiddel for å få til aktivitet og dokumentere det dere gjør i praksis.

Personalhåndbok
Her finner du et forslag til mal for personalhåndbok.
Malen er generell og fungerer som et utgangspunkt når virksomheten skal skreddersy og tilpasse sin egen personalhåndbok.
Det er ingen fasit for hvordan en personalhåndbok ser ut eller hva den skal inneholde. Det viktigste er at det er en grei og oversiktlig ”håndbok” der alle de ansatte kan finne og sette seg inn i virksomhetens interne regler og praksis.

Sykefraværshåndbok
Dette er et oppslagsverk for ledere med personalansvar og dermed ansvar for oppfølging av sykmeldte ansatte.
Oppslagsverket tar kun for seg lovverk tilknyttet sykefravær. Det går derfor ikke inn på eventuelle rettigheter som følge av tariffavtaler virksomheten er bundet eller følger. Det er derfor viktig at virksomheter som er bundet av eller følger tariffavtale også ser hen til eventuelt regelverk som kan gi de ansatte bedre rettigheter enn lovverket legger opp til.
Oppslagsverket tar for seg de viktigste reglene rundt rettigheter og plikter ved sykdom, men er ment å gi en oversikt og ikke en uttømmende fremstilling.

Arbeidslivshåndbok
Virkes Håndbok i arbeidslivsspørsmål skal være et effektivt hjelpemiddel for våre medlemmer i juridiske problemstillinger på personalområdet.

Prestasjonslønn
Denne håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for deg som tenker på å innføre prestasjonslønn for dine ansatte.