Dette må du vite om nedbemanningsprosessen

Fremtidsrettet nedbemanning?

- Med dagens endringstakt er det ingen som sitter med fasitsvarene når bedriften må si opp, selv ikke en god leder. Involvering og tillit til medarbeidernes kompetanse og motivasjon, skaper i seg selv økt kompetanse og motivasjon. Dette er nøkkelen for en vellykket omstilling og nedbemanningsprosess, sier Helen von Quillfeldt, konseptutvikler for HR i Virke.

43 prosent av bedriftene har vært involvert i nedbemanning de siste årene, viser HR Norges undersøkelse for 2015.

Gleden er stor i bedriften når oppdragene strømmer på, det er rom for å være på offensiven og ansette flere. Imidlertid varer ingen opptur evig.

Godt lederskap innebærer å jobbe mot det beste, men være forberedt på det verste. En kan sjelden styre sin egen etterspørsel. Ny teknologi og endret strategi kan skape nye muligheter, men også overtallighet. Nye kompetansekrav kan påvirke hvor mange og hvem bedriften trenger fremover.

Les mer

Ansatte trenger informasjon

Tanken på å miste hele livsgrunnlaget er svært overraskende og noen ganger sjokkerende for medarbeiderne.

- Det melder seg ekstra sterke behov for å få informasjon, forstå hvorfor nedbemanning er nødvendig og hvordan utvelgelsen foregår, sier von Quillfeldt.

Les mer

- Ingen av oss er på vårt beste

Oppsigelser er tungt å bære, både for ansatte og bedriften. Nedbemanning avslører sårbarheten hos begge parter. Følelser gjør at det er lett å trå feil og miste oversikten.

Våre rådgivere og jurister i Virke kan hjelpe deg og din bedrift med å manøvrere i dette minefeltet, både juridiske og ikke minst med det mellommenneskelige.

Les mer

- Når vi opplever plutselig brudd i forventningene, kan det kjennes som tap av kontroll. Ingen av oss er på vårt beste når denne opplevelsen slår inn. Fokus blir ofte formaliteter, plikter og rettigheter, sier konsept- og forretningsutvikler Helen von Quillfeldt. Temperaturen stiger.

Tydelig kommunikasjon om bakgrunn, hvor vi skal og hvordan vi kommer dit, er nødvendig. Dette kan vi i Virke hjelpe dere med, skreddersydd til deres behov.

Les mer

Det må være saklig

Arbeiderbevegelsen har gjennom årtier kjempet seg frem til et sterkt stillingsvern i Norge. Det er derfor viktig å være klar over hvilke rettigheter de ansatte har.
 

Arbeidsmiljøloven § 15-7 krever en “saklig grunn” for nedbemanning. Fordelen for bedriften må veies opp mot ulempene for den uheldige som blir oppsagt. Outsourcing er ikke uten videre en saklig grunn. Annet mulig arbeid i bedriften skal også vurderes.

Les mer

Hjelp til å komme videre

I beste fall kan nedbemanning hindres ved at man bruker de ansattes kompetanse og kreativitet til å tenke nytt. - Nye markeder eller nye aktiviteter? Forbedringer? - Hvilke idéer har medarbeiderne?

Uansett utfall, krever ledelse av endring god planlegging og fokus på de riktige tingene. I tillegg til å gjøre tingene riktig. Både de som blir og de som går vil da tross alt kunne akseptere fakta, komme videre og reorientere seg.

Dette er nøkkelen for virksomheten til å lykkes fremover, sier von Quillfeldt. Så enkelt, og så vanskelig. Virke hjelper dere.

Les mer