Digitale håndbøker

Mann jobber på en pc

Gi dine ansatte tilgjengelig og gode svar og legg til rette for at det kan jobbes systematisk med HMS. Som leder vil du få støtte og kunnskap til å møte daglige utfordringer.

Virkes håndbøker er oversiktlige og lette å finne frem, de inneholder grunnleggende fakta og fungerer som et oppslagsverk. Du kan lett legge inn informasjon som gjelder kun din bedrift. Her vil du ha en god oversikt du kan søke i, og du vil alltid ha det svaret du trenger, på mobil, laptop eller andre enheter.