Digital Employee Handbook

Virke tilbyr personalhåndbok på engelsk. Innholdet i denne håndboken er identisk med innholdet i Virkes norske Digitale Personalhåndbok. Hvorfor Digital Employee Handbook? Håndboken er fundamentet til en god personalpolitikk.

 • Emplyoee Handbook gir rettferdig og forutsigbar behandling av alle ansatte
 • Det er et felles, oppdatert oppslagsverk for regler og retningslinjer til ledere og ansatte
 • Håndboken er enkel å oppdatere og tilpasse til egen virksomhet
Les mer

Effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere:

 • Ledere og medarbeidere får lett tilgang på gjeldende regler, plikter og retningslinjer
 • Søkefunksjonen gjør dette enkelt og raskt å finne riktig informasjon
 • Tilgjengelig på alle digitale flater mobil, pc og nettbrett
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse
Les mer

"I Virkes digitale Employee Handbook finner ledere og medarbeidere svar på hvilke rettigheter og plikter som gjelder i virksomheten.
Dere får tydeliggjort personalpolitikken. Både du som leder og dine ansatte sparer tid i hverdagen."

 

Les mer

Eksempler på hva du kan finne i Employee Handbook

 • Kan man gå til legen i arbeidstiden?
 • Får man betalt middag hvis man jobber overtid?
 • Kan man motta gaver fra leverandører?
 • Hvilke retningslinjer har virksomheten når det gjelder Twitter og Facebook?
 • Hvilke personalgoder har vi?
Les mer

Dette må du vite om Employee Handbook (praktisk)

 • Employee Handbook gir en komplett mal med forslag til innhold, veiledning med eksempler og enkel beskrivelse av lovkrav
 • Automatisk oppdatering av veiledning og lovkrav
 • Enkel å tilpasse til din virksomhet og bransje
 • Innholdet er enkelt beskrevet, kapitler kan legges til eller strykes
 • Ledelsen/administrator får god veiledning med relevante eksempler på hva som bør besluttes og som bør være med i håndboken
 • Lovkrav er beskrevet lett forståelig i et eget separat avsnitt pr tema. I tillegg får du link til lovteksten i sin helhet
 • Håndboken er en nettbasert løsning, ingen installasjon kreves

 

Les mer

Standard innhold i Employee Handbook

Intern og lovregulert medarbeiderinformasjon samlet på ett sted. Employee Handbook inneholder følgende hovedkapitler:

Les mer
 • Om oss
 • Avtaler og retningslinjer
 • Ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Personvern
 • Ferie og feriepenger
 • Lønn og annen kompensasjon
 • Pensjon og forsikring
Les mer
 • Personalytelser
 • Sykefravær og sykepenger
 • Barns sykdom og omsorg for pårørende
 • Permisjoner
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (inkludert varsling)
 • Retningslinjer for bruk av internett, e-post og sosiale medier
 • Opphør av arbeidsforholdet
Les mer

Hvordan bruke Employee Handbook?

Løsningen for den Digitale Employee Handbook er tre-delt:

 1. En veiledningsdel for administrator
 2. Forslagstekst som administrator kan tilpasse til virksomheten
 3. Lovtolkningsdel tilgjengelig for alle med enkel beskrivelse av lovkrav og link tiul lovtekst i sin helhet

Redigeringsverktøyet i håndboken er enkelt å bruke, har et oversiktlig oppsett og en optimal søkefunksjon. Administrator (ansvarlig for redigering) får en egen veiledning på innhold for Employee Handbook generelt og for alle avsnitt, og for det enkelte kapitel spesielt. Her er det også relevante eksempler, og Virke holder dette løpende oppdatert. Denne delen er kun tilgjengelig for administrator.

Tekst og innhold i hvert kapittel er foreslått fra Virke. Både form og farge kan tilpasses etter eget ønske. Logo, bilder, tabeller, linker, dokumenter og egne kapitler kan enkelt legges til. Innhold som ikke er relevant, kan strykes. Bare administrator kan redigere dette og publiserer til alle når det er klart og endringer er gjort. Medarbeiderne har lesetilgang.

Lovkrav er enkelt beskrevet i en separat del i hvert avsnitt. Her finner du og linker til full lovtekst. Dette avsnittet oppdateres fortløpende av Virke.

Les mer

Alltid oppdatert

Dere vil bli varslet når Virke oppdaterer veilednings- og/eller lovdelen. Det eneste dere behøver å tenke på, er om dere da må endre eller tilpasse noe i det relevante kapittelet.

Les mer