HMS-håndbok

Vi gjør deg trygg på at din virksomhet følger regelverket.

Virkes HMS-håndbok har et oversiktlig oppsett og en optimal søkefunksjon. All intern dokumentasjon blir lett tilgjengelig for ansatte.

Håndboken oppfyller offentlige krav, og kan tilpasses i tråd med virksomhetens interne rutiner og målsettinger. Du får enkelt samlet og synliggjort virksomhetens HMS-arbeid, og systemet sørger for at du blir holdt oppdatert ved lovendringer.

Hvorfor HMS-håndbok?

 • Godt arbeidsmiljø er lønnsomt for produktivitet og omdømme
 • HMS-håndboken er fundamentet for en god HMS politikk og systematikk
 • Felles, oppdatert oppslagsverk for regler og retningslinjer til ledere og ansatte
 • Enkelt å oppdatere og tilpasse til egen virksomhet
Les mer

Effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere:

 • Ledere og medarbeidere får lett tilgang på gjeldende regler, plikter og retningslinjer
 • Søkefunksjonen gjør dette enkelt og raskt å finne riktig informasjon
 • Tilgjengelig på alle digitale flater mobil, pc og nettbrett
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse

 

Les mer

Eksempler på hva du kan finne i HMS-håndboken

 • Hvordan kartlegges arbeidsmiljø og risikovurdering?
 • Hva er virksomhetens viktigste HMS-risiko?
 • Hvilke retningslinjer har virksomheten rundt mobbing på arbeidsplassen?
 • Hvordan håndteres avvik og varsling om kritikkverdige forhold?
 • Hvordan håndtere interne revisjoner og eksterne tilsyn?

 

Les mer

Dette må du vite om HMS-håndboken (praktisk)

 • Den HMS-håndboken gir en komplett mal med forslag til innhold, veiledning med eksempler og enkel beskrivelse av lovkrav
 • Automatisk oppdatering av Veiledning og lovkrav
 • Enkel å tilpasse til din virksomhet og bransje
 • Innholdet er enkelt beskrevet, kapitler kan legges til eller strykes
 • Ledelsen/administrator får god veiledning med relevante eksempler på hva som bør besluttes og som bør være med i HMS-håndboken
 • Lovkrav er beskrevet lett forståelig i et eget separat avsnitt pr tema. I tillegg får du link til lovteksten i sin helhet
 • Håndboken er en nettbasert løsning, ingen installasjon kreves

 

Les mer

Standard innhold i HMS-håndboken

Intern og lovregulert medarbeiderinformasjon samlet på ett sted. HMS-håndboken inneholder følgende hovedkapitler:

 • Vår HMS håndbok og HMS-politikk
 • Organisering og HMS-kompetanse (inkl. ansvarsområder, verneombud og AMU)
 • Kartlegging av arbeidsmiljø og risikovurdering
 • Aktuelle lover, forskrifter mm.
 • Målsetning HMS (inkl. handlingsplan)
 • Oppfølging av HMS i praksis (inkl. psykososialt miljø, ran og trusler, ergonomi mm.)
 • Beredskap
 • Måling og overvåking
 • Avvikshåndtering
 • Revisjoner og gjennomgang av HMS systemet
 • Forbedring og oppdatering av HMS-håndboken
 • HMS-registreringer og arkiv
 • Relevante skjemaer, klare for bruk

 

Les mer

Hvordan bruke HMS-håndboken

Løsningen for den HMS-håndboken er tre-delt:

 1. En veiledningsdel for administrator
 2. Forslagstekst som administrator tilpasser til virksomheten
 3. Lovtolkningsdel tilgjengelig for alle med enkel beskrivelse av lovkrav og link til lovtekst i sin helhet

Redigeringsverktøyet i HMS-håndboken er enkelt å bruke, har et oversiktlig oppsett og en optimal søkefunksjon. Administrator (ansvarlig for redigering) får en egen veiledning på innhold for HMS-håndboken for alle avsnitt. Her er det også relevante eksempler, og Virke holder dette løpende oppdatert. Denne delen er kun tilgjengelig for administrator.

Tekst og innhold i hvert kapittel er foreslått fra Virke. Både form og farge kan tilpasses etter eget ønske. Logo, bilder, tabeller, linker, dokumenter og egne kapitler kan enkelt legges til. Innhold som ikke er relevant, kan strykes. Bare administrator kan redigere dette og publiserer til alle når det er klart og endringer er gjort. Medarbeiderne har lesetilgang.

Lovkrav er enkelt beskrevet i en separat del i hvert avsnitt. Her finner du og linker til full lovtekst. Dette avsnittet oppdateres fortløpende av Virke.

 

Les mer

Alltid oppdatert

Dere vil bli varslet når Virke oppdaterer veilednings- og/eller lovdelen. Det eneste dere behøver å tenke på, er om dere da må endre eller tilpasse noe i det relevante kapittelet.

Les mer