HMS-håndbok

Vi gjør deg trygg på at din virksomhet følger regelverket.

Virkes digitale HMS-håndbok har et oversiktlig oppsett og en optimal søkefunksjon. All intern dokumentasjon blir lett tilgjengelig for ansatte.

Håndboken oppfyller offentlige krav, og kan tilpasses i tråd med virksomhetens interne rutiner og målsettinger. Du får enkelt samlet og synliggjort virksomhetens HMS-arbeid, og systemet sørger for at du blir holdt oppdatert ved lovendringer.