Lederhåndbok

Virkes digitale lederhåndbok gjør deg som leder trygg på at du gjennomfører oppgaver og prosesser korrekt og i henhold til virksomhetens policies

​​Lederhåndboken gir en oversikt over lederens viktigste oppgaver. Den beskriver sentrale prosesser og rutiner som skal sikre at mellomledere følger regelverk og interne policies.