Digital Styrehåndbok

Styrehåndboken gir en oversikt over de sentrale oppgavene og pliktene til styret og daglig leder.