Digital Styrehåndbok

Styrehåndboken gir en oversikt over de sentrale oppgavene og pliktene til styret og daglig leder.

 

Håndboken skal blant annet synliggjøre styrets arbeid, slik at alle i styret til enhver tid har oversikt på gjennomførte og kommende møter, vedtatte strategier og status på økonomi.
Håndboken skal gjøre styremedlemmer trygg på grunnlaget i selskapet og regler knyttet styrearbeid. Slik kunnskap er viktig for å kunne bidra profesjonelt og konstruktivt, samt bringe nye verdier inn i styrerommet.

Les mer

 

Styrehåndboken gir en oversikt over de sentrale oppgavene og pliktene til styret og daglig leder. Her får alle i styret tilgang til regelverk, informasjon om gjennomførte og kommende møter, vedtatte strategier og mål, praktisk informasjon mm.
Styrehåndboken gir en oversikt over oppgaver og formalia, slik at de som er involvert i selskapets styrearbeid enkelt finner frem til viktig informasjon.

Les mer

 

Styrehåndboken synliggjør styrets ansvar og oppgaver, og skal bidra til at styret følger regelverk og kravet til dokumentasjon

 

Les mer

Dette må du vite om styrehåndboken

 • Styrehåndboken blir automatisk oppdatert med lovregulert inn
 • Håndboken kan tilpasses til den enkelte virksomhet, i alle sektorer
 • Den har en nettbasert løsning, ingen installasjon kreves
 • Styrehåndboken er også tilgjengelig  på mobil

 

Les mer

Innhold i Styrehåndboken

 • Presentasjon av selskapet
 • Styrets ansvar og oppgaver
 • Daglig leders rolle og ansvar
 • Styremøtene
 • Evaluering av styret
 • Generalforsamlingen
Les mer
 • Tips for godt styrearbeid
 • Praktisk informasjon
 • Spørsmål og svar om styrearbeid
 • Elektronisk arkiv
 • Skjema
Les mer

Se også