Styrehåndboken

Styrehåndboken gir en oversikt over de sentrale oppgavene og pliktene til styret og daglig leder. Styrehåndboken synliggjør styrets ansvar og oppgaver, og skal bidra til at styret følger regelverk og kravet til dokumentasjon.