Styrehåndboken

Styrehåndboken gir en oversikt over de sentrale oppgavene og pliktene til styret og daglig leder. Styrehåndboken synliggjør styrets ansvar og oppgaver, og skal bidra til at styret følger regelverk og kravet til dokumentasjon.

Håndboken skal blant annet synliggjøre styrets arbeid, slik at alle i styret til enhver tid har oversikt på gjennomførte og kommende møter, vedtatte strategier og status på økonomi.
Håndboken skal gjøre styremedlemmer trygg på grunnlaget i selskapet og regler knyttet styrearbeid. Slik kunnskap er viktig for å kunne bidra profesjonelt og konstruktivt, samt bringe nye verdier inn i styrerommet.

Styrehåndboken gir en oversikt over de sentrale oppgavene og pliktene til styret og daglig leder. Her får alle i styret tilgang til regelverk, informasjon om gjennomførte og kommende møter, vedtatte strategier og mål, praktisk informasjon mm.
Styrehåndboken gir en oversikt over oppgaver og formalia, slik at de som er involvert i selskapets styrearbeid enkelt finner frem til viktig informasjon.