Virke Nettverk | Kompetanseutvikling for ledere

Ledere som bruker nettverkene som samtalegrupper

Nettverkene er samtalegrupper, erfaringssamlinger og testlaboratorier for tanker, ideer og samtaler rundt de mange oppgavene moderne ledelse innebærer.

Hva er Virke nettverk?

Virke driver over 40 ulike profesjonelle møtesteder for utvikling av ledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter.

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.I et nettverk får du i samspill med likesinnede mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.
Med andre ledere diskuterer du løpende praksis og utviklingstendenser og du får verdifull sparring på dine reelle utfordringer i hverdagen.

I nettverket leverer du og de øvrige deltakerne de temaer dere finner relevante i forhold til deres aktuelle utfordringer.

  • Effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring
  • Profesjonell sparring og personlig utvikling
  • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
  • Virke administrerer og tilrettelegger

Lyst å høre mer om nettverk?

Det forventes at ledere skal vite alt og gi alt. Derfor vil du som leder alltid trenge påfyll og noen å diskutere med. Du får både et faglig nettverk og inspirasjon gjennom Virkes godt sammensatte ledernettverk.

Utvalg av Virkes nettverk

De fleste av våre nettverk er organisert som en syklus av faglige samlinger, teambuilding og inspirerende foredrag. Les mer under hvert nettverk.

Administrasjons- og økonomiansvarlige ved museer

Direktører Studentsamskipnader

Folkehøgskolerektorer

Forretningsutvikling og innovasjon

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

HR-ansvarlige i kommersielle virksomheter

Kvinnelige ledere

Ledere i gravferdsbransjen

Ledere ideell sektor

Ledere kundeservice

Ledere Oslo

Ledere Trondheim

Markedsansvarlige ved museer

Mellom- og avdelingsledere

Museumsdirektører

Salgsledere

Sykehjemsledere

SMB Ledere

Styre og ledelse

Virkes museumsnettverk

Økonomiledere

Mange med lederansvar sitter alene uten sparringspartnere. Ved å være med i et av våre nettverk møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv.

TILRETTELEGGING

Kristin Bjørke Knutsen

Nettverkskoordinator

Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasilitering av møtene