Mennesker møtes i nettverk

Virke Nettverk | Kompetanseutvikling for ledere

Virke tilbyr profesjonelle nettverk som skaper utvikling, resultater og relasjoner. Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen.

Virkes utvalg av nettverk

Om Virke Nettverk

 • Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring
 • Profesjonell sparring og personlig utvikling
 • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
 • Virke administrerer og tilrettelegger
 • Virke driver 40 ulike nettverk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

Vi legger vekt på faglig innhold i møtene.
Utover fag er relasjon og erfaringsdeling det som er viktigst ved deltakelse i et Virke nettverk.

Les mer

Slik organiseres nettverket

De fleste av våre nettverk er organisert slik:

Det er fem samlinger i hver runde; etter 5. møte så starter syklusen deres på møte 1 igjen.

 • Møte 1 i hver serie er en utvidet samling med et inspirerende foredrag og sosial middag som avslutning.
 • Møte 3 er en lunsj til lunsj samling med overnatting og teambuilding aktiviteter.
 • Møte 2,4,5 er ordinære faglige nettverkssamlinger.

I tillegg til disse samlingene vil dere bli invitert til 2 tverrfaglige minikonferanser.

Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene

Les mer

Hvorfor delta i nettverk?

Ditt faglige og personlige utbytte:

Et nettverk er et fortrolig og kompetent forum som gir deg:

 • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter
 • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle
 • Frirom til dialog blant likestilte
 • Forståelse for hvilke krav og forventinger din ledelse vil stille ovenfor deg i fremtiden

Din virksomhets utbytte:

 • En dyktigere medarbeider med større selvinnsikt
 • Være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr sine ledere selvutvikling gjennom profesjonell nettverksdeltakelse
 • Få sparring på strategiske forretningsbeslutninger
 • Vi sikrer dynamiske nettverk ved å sette fokus på sammensetning av deltakere for å optimalisere utbytte og skape grunnlag for sparring og videreutvikling.

Deltakerne møtes flere ganger i året fordi vi tror at personlig utvikling best skapes i samspill med andre. Møtehyppigheten gir deg mulighet til å skape og utvikle relasjoner til andre deltakere.

Les mer

Lyst å høre mer om nettverk?