Virke Nettverk | Kompetanseutvikling for ledere

Hva er Virke nettverk?

Et nettverk i Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter og en nettverksleder.

HVORFOR BLI MED I NETTVERK?

 

  • Du vil få samspill med likesinnede og mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.
  • Med andre ledere diskuterer du løpende praksis og utviklingstendenser i din bransje.
  • Få verdifulle sparringspartnere rundt dine reelle utfordringer i hverdagen.
  • Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen.

Vi har møtesteder for utvikling av ledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

Utvalg av Virkes nettverk

AI og robotisering

Administrasjons- og økonomiansvarlige ved museer

Folkehøgskolerektorer

Forretningsutvikling og vekst

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

Virkes ledernettverk for HR-ansvarlige

Kvinnelige ledere

Ledere i gravferdsbransjen

Ledere ideell sektor

Ledere kundeservice

Ledere Oslo

Ledere Bergen

Ledere Trondheim

Markedsansvarlige ved museer

Museumsdirektører

Salgsledere

Sykehjemsledere

Leder og vekst

Styre og ledelse

Virkes museumsnettverk

  • Profesjonell sparring og personlig utvikling
  • Enkel tilgang på ny kunnskap og erfaring
  • Faglig innhold utvikles i tråd med deltakernes ønsker
  • Virke administrerer og tilrettelegger

TILRETTELEGGING

Kristin Bjørke Knutsen

Nettverkskoordinator

Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasilitering av møtene