Virke Nettverk | Kompetanseutvikling for ledere

Ledere som bruker nettverkene som samtalegrupper

Nettverkene er samtalegrupper, erfaringssamlinger og testlaboratorier for tanker og ideer rundt de mange oppgavene moderne ledelse innebærer.

Hva er Virke nettverk?

Virke driver over 40 ulike profesjonelle møtesteder for utvikling av ledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter.

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere. I et nettverk får du i samspill med likesinnede mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig. Med andre ledere diskuterer du løpende praksis og utviklingstendenser og du får verdifull sparring på dine reelle utfordringer i hverdagen.

I nettverket leverer du og de øvrige deltakerne de temaer dere finner relevante i forhold til deres aktuelle utfordringer.

Lyst å høre mer om nettverk?

Utvalg av Virkes nettverk

Våre nettverk er organisert som sykluser av faglige samlinger, erfaringsutveksling og inspirerende foredrag. Les mer under hvert nettverk.

Administrasjons- og økonomiansvarlige ved museer

Folkehøgskolerektorer

Forretningsutvikling og vekst

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

Virkes ledernettverk for HR-ansvarlige

Kvinnelige ledere

Ledere i gravferdsbransjen

Ledere ideell sektor

Ledere kundeservice

Ledere Oslo

Ledere Bergen

Ledere Trondheim

Markedsansvarlige ved museer

Museumsdirektører

Salgsledere

Sykehjemsledere

Leder og vekst

Styre og ledelse

Virkes museumsnettverk

Økonomiledere

TILRETTELEGGING

Kristin Bjørke Knutsen

Nettverkskoordinator

Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasilitering av møtene

  • Få enkel tilgang på ny kunnskap og erfaring
  • Profesjonell sparring og personlig utvikling
  • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
  • Virke administrerer og tilrettelegger