Virke Nettverk | Kompetanseutvikling for ledere

Det forventes at ledere skal vite alt og gi alt. Derfor vil du som leder alltid trenge påfyll og noen å diskutere med. Du får både et faglig nettverk og inspirasjon gjennom Virkes godt sammensatte ledernettverk.

Ledere som bruker nettverkene som samtalegrupper

Nettverkene fungerer som samtalegrupper, erfaringssamlinger og testlaboratorier for tanker, ideer og samtaler rundt de mange oppgavene moderne ledelse innebærer.

Utvalg av Virkes nettverk

De fleste av våre nettverk er organisert som en syklus av faglige samlinger, teambuilding og inspirerende foredrag. Les mer under hvert nettverk.

Ledere Oslo

Ledere ideell sektor

SMB Ledere

Mellom- og avdelingsledere

Styre og ledelse

Kvinnelige ledere

Ledere kundeservice

Salgsledere

Forretningsutvikling og innovasjon

Økonomiledere

Ledere Trondheim

Ledere i gravferdsbransjen

HR-ansvarlige i kommersielle virksomheter

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

Virkes museumsnettverk

Museumsdirektører

Markedsansvarlige ved museer

Administrasjons- og økonomiansvarlige ved museer

Folkehøgskolerektorer

Sykehjemsledere

Direktører Studentsamskipnader

Lyst å høre mer om nettverk?

Hva er Virke nettverk?

Virke driver over 40 ulike profesjonelle møtesteder for utvikling av ledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter.

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.I et nettverk får du i samspill med likesinnede mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.
Med andre ledere diskuterer du løpende praksis og utviklingstendenser og du får verdifull sparring på dine reelle utfordringer i hverdagen.

I nettverket leverer du og de øvrige deltakerne de temaer dere finner relevante i forhold til deres aktuelle utfordringer.

  • Effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring
  • Profesjonell sparring og personlig utvikling
  • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
  • Virke administrerer og tilrettelegger

Mange med lederansvar sitter alene uten sparringspartnere. Ved å være med i et av våre nettverk møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv.

TILRETTELEGGING

Kristin Bjørke Knutsen

Nettverkskoordinator

Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasilitering av møtene