Mennesker møtes i nettverk

Virke Nettverk | Kompetanseutvikling for ledere

Virke tilbyr profesjonelle nettverk som skaper utvikling, resultater og relasjoner. Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen.

Ledelse i digitaliseringens tid alle skal med!

Nettverk minikonferanse

Virke Nettverk inviterer til en ettermiddag med Silvija Seres, gründer, investor og styremedlem i en rekke teknologibedrifter, som holder et spennende og lærerikt foredrag om hvordan vi kan møte utviklingen og få med våre digitale innvandrere og digitalt innfødte.

Nettverk for nettverk

Les mer

Virkes utvalg av nettverk

Om Virke Nettverk

 • Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring
 • Profesjonell sparring og personlig utvikling
 • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
 • Virke administrerer og tilrettelegger
 • Virke driver 40 ulike nettverk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

Vi legger vekt på faglig innhold i møtene.
Utover fag er relasjon og erfaringsdeling det som er viktigst ved deltakelse i et Virke nettverk.

Les mer

Slik organiseres nettverket

De fleste av våre nettverk er organisert slik:

Det er fem samlinger i hver runde; etter 5. møte så starter syklusen deres på møte 1 igjen.

 • Møte 1 i hver serie er en utvidet samling med et inspirerende foredrag og sosial middag som avslutning.
 • Møte 3 er en lunsj til lunsj samling med overnatting og teambuilding aktiviteter.
 • Møte 2,4,5 er ordinære faglige nettverkssamlinger.

I tillegg til disse samlingene vil dere bli invitert til 2 tverrfaglige minikonferanser.

Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene

Les mer

Hvorfor delta i nettverk?

Ditt faglige og personlige utbytte:

Et nettverk er et fortrolig og kompetent forum som gir deg:

 • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter
 • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle
 • Frirom til dialog blant likestilte
 • Forståelse for hvilke krav og forventinger din ledelse vil stille ovenfor deg i fremtiden

Din virksomhets utbytte:

 • En dyktigere medarbeider med større selvinnsikt
 • Være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr sine ledere selvutvikling gjennom profesjonell nettverksdeltakelse
 • Få sparring på strategiske forretningsbeslutninger
 • Vi sikrer dynamiske nettverk ved å sette fokus på sammensetning av deltakere for å optimalisere utbytte og skape grunnlag for sparring og videreutvikling.

Deltakerne møtes flere ganger i året fordi vi tror at personlig utvikling best skapes i samspill med andre. Møtehyppigheten gir deg mulighet til å skape og utvikle relasjoner til andre deltakere.

Les mer

Lyst å høre mer om nettverk?