Mobiltelefon som sender ut hologram

AI og robotisering

AI omtales som den neste industrielle revolusjonen, og er på god vei til å endre vår væremåte. AI har for lengst passert hypekurven og har en sentral posisjon der teknologien leverer forretningsverdi og kommersiell utnyttelse.

Virke tilbyr et nettverk som har som mål å bevisstgjøre bedrifter på hvordan bruken av AI kan gi økt forretningspotensiale og effektivisering av driften. Nettverket vil gi deg:

 • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og betydningen for deres respektive bedrifter.
 • Frirom til dialog blant likestilte
 • Forståelse for hvilke krav og forventinger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden

Hvorfor AI nettverk?

Norske virksomheter anser teknologi som viktig. Derfor må ledere bygge kompetanse rundt praktisk bruk av teknologi for å oppnå blant annet økt konkurransefortrinn og effektivisering av driften.

Les mer

Fokusområder

 • Kunstig syn/Computer vision
 • Maskinlæring
 • Naturlig språkbehandling (NLP)
 • Talegjenkjennelse
 • Robotisk prosessautomatisering (RPA)
Les mer

Hvordan fungerer dette i praksis? ​

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Vi benytter også eksterne foredragsholdere. På hvert møte jobber vi med et konkret fagtema og bruker deretter tid til erfaringsutveksling og sparring med dine nettverksdeltakere.

Les mer
 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene.
 • Nettverket har rullerende opptak.
 • Pris for en syklus(ett år) med 4 halvdagsmøter og en samling med overnatting og 2 minikonferanser er NOK 19900,- eks mva. I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke. Oppstart er høsten 2019.
Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer