Kvinnelig leder

Kvinnelige ledere

Ønsker du å stå sammen og dele erfaringer med andre kvinner som har en genuin interesse for det de jobber med? Virke inviterer til en arena som fører til egenutvikling, både med tanke på fag og ledelse. Vi har et nettverk for kvinnelige ledere som jobber i ideell og frivillig sektor og et for ledere som jobber i AS virksomheter.

Klikk her for å lese mer om nettverket for kvinnelige ledere i ideell og frivillig sektor

Her møter du kvinnelige toppledere fra et bredt spekter i næringslivet med ambisjoner om å utvikle virksomhet og egen lederkompetanse. Nettverket fokuserer på innovativ ledelse og erfaringsutveksling av ledertematikk som er aktuelt i en krevende rolle som leder. Du knytter gode kontakter i en fortrolig arena.

Ved å bygge hverandre sterke kan du nå ditt fulle potensial som leder. Som deltaker i nettverket vil du og få en grundig personlighetsanalyse som vil gi deg god innsikt i din lederstil- og personlighet.

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.

Hva vil nettverket være for deg?

 • Et kollegafellesskap
 • Et forum for erfaringsutveksling
 • En arena for nye ideer
 • En mulighet til ledelsesfaglig kompetanseheving
Les mer

Planlagte tema i nettverket

 • Fokus på mestring i lederrollen
 • Hvordan håndtere krevende lederoppgaver
 • Innovativ ledelse
 • Coachende lederstil
 • Fokus på involvering av medarbeidere
 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser i virksomheter
 • Få det beste ut av dine medarbeidere
 • Rekruttering – hvordan gå frem
 • Ressursplanlegging

 

Les mer

NEO-PI-R personlighetsanalyse

Vi tilbyr hver enkelt deltaker muligheten til å få en NEO-PI-R personlighetsanalyse og 1-1 tilbakelesing gjennomført av sertifisert bruker av denne testen.

NEO PI-R er et bredt mål på personlighet, og kan brukes i mange sammenhenger, og baserer seg på femfaktor modellen for personlighet.

Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk, og er blant de mest brukte og anerkjente personlighetstestene på verdensbasis både i forskning og i anvendte sammenhenger.

Les mer

Praktisk informasjon

 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene.
 • Nettverket har 5 møter i året,  der en er lunsj-lunsj samling.
 • Nettverket har rullerende opptak.
 • Pris for en syklus med 5 møter (hvorav en er en lunsj-lunsj samling) er NOK 24 900,- eks mva. I tillegg får du et dagskurs hos Virke og en NEO-PI-R personlighetsanalyse og tilbakelesing.
Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer