Kvinnelig leder

Kvinnelige ledere

Ønsker du å stå sammen og dele erfaringer med andre kvinner som har en genuin interesse for det de jobber med? Virke inviterer til en arena som fører til egenutvikling, både med tanke på fag og ledelse. Vi har et nettverk for kvinnelige ledere som jobber i ideell og frivillig sektor og et for ledere som jobber i AS virksomheter.

Hva vil nettverket være for deg?

 • Et kollegafellesskap
 • Et forum for erfaringsutveksling
 •  En arena for nye ideer
 •  En mulighet til ledelsesfaglig kompetanseheving
Les mer

Kvinnelige ledere i AS virksomheter

Her møter du kvinnelige toppledere fra et bredt spekter i næringslivet med ambisjoner om å utvikle virksomhet og egen lederkompetanse. Nettverket fokuserer på innovativ ledelse og erfaringsutveksling av ledertematikk som er aktuelt i en krevende rolle som leder. Du knytter gode kontakter i en fortrolig arena.

Ved å bygge hverandre sterke kan du nå ditt fulle potensial som leder. Som deltaker i nettverket vil du og få en grundig personlighetsanalyse som vil gi deg god innsikt i din lederstil- og personlighet.

Les mer

Hvordan fungerer dette i praksis?

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.
Les mer
 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene.
 • 5 møter i året,hvorav en er en lunsj-lunsj samling.
 • Nettverket vil ha rullerende opptak
 • Pris for en syklus med 5 møter (hvorav en er en lunsj-lunsj samling) er NOK 24 900,- eks mva. I tillegg får du et dagskurs hos Virke og en NEO-PI-R personlighetsanalyse og tilbakelesing.
Les mer

Tematikk

Hva slags tematikk vil nettverket drøfte?

 • Fokus på mestring i lederrollen
 • Hvordan håndtere krevende lederoppgaver
 • Innovativ ledelse
 • Coachende lederstil
 • Fokus på involvering av medarbeidere
 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser i virksomheter
 • Få det beste ut av dine medarbeidere
 • Rekruttering – hvordan gå frem
 • Ressursplanlegging

 

Les mer

Personlighetsanalyse

NEO-PI-R personlighetsanalyse

Vi tilbyr hver enkelt deltaker muligheten til å få en NEO-PI-R personlighetsanalyse og 1-1 tilbakelesing gjennomført av sertifisert bruker av denne testen.

NEO PI-R er et bredt mål på personlighet, og kan brukes i mange sammenhenger, og baserer seg på femfaktor modellen for personlighet.

Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk, og er blant de mest brukte og anerkjente personlighetstestene på verdensbasis både i forskning og i anvendte sammenhenger.

Les mer