Kvinnelig leder

Nettverk for kvinnelige ledere

Vi tilbyr deg et fortrolig og kompetent forum som gir deg mulighet til å få ut ditt fulle potensial som leder og stå bedre rustet mot fremtiden

Hva vil nettverket være for deg?

 • Et kollegafellesskap
 • Et forum for erfaringsutveksling
 •  En arena for nye ideer
 •  En mulighet til ledelsesfaglig kompetanseheving
Les mer

Hvordan fungerer dette i praksis?

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.
Les mer
 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene.
 • 5 møter i året,hvorav en er en lunsj-lunsj samling.
 • Nettverket vil ha rullerende opptak
 • Pris for en syklus med 5 møter (hvorav en er en lunsj-lunsj samling) er NOK 24 900,- eks mva. I tillegg får du et dagskurs hos Virke og en NEO-PI-R personlighetsanalyse og tilbakelesing.
Les mer

Tematikk

Hva slags tematikk vil nettverket drøfte?

 • Fokus på mestring i lederrollen
 • Hvordan håndtere krevende lederoppgaver
 • Innovativ ledelse
 • Coachende lederstil
 • Fokus på involvering av medarbeidere
 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser i virksomheter
 • Få det beste ut av dine medarbeidere
 • Rekruttering – hvordan gå frem
 • Ressursplanlegging

 

Les mer

Personlighetsanalyse

NEO-PI-R personlighetsanalyse

Vi tilbyr hver enkelt deltaker muligheten til å få en NEO-PI-R personlighetsanalyse og 1-1 tilbakelesing gjennomført av sertifisert bruker av denne testen.

NEO PI-R er et bredt mål på personlighet, og kan brukes i mange sammenhenger, og baserer seg på femfaktor modellen for personlighet.

Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk, og er blant de mest brukte og anerkjente personlighetstestene på verdensbasis både i forskning og i anvendte sammenhenger.

Les mer