TRe mennesker som snakker sammen

Ledere ideell sektor

Å være leder i en ideell eller frivillig virksomhet er en krevende rolle. Vi inviterer deg til et fortrolig og konfidensielt forum der du kan få kunnskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon. Vi har ledernettverk for nettopp deg i Oslo, Bergen og Trondheim, og planlegger oppstart av et nytt nettverk i Stavanger.

For mange er lederhverdagen full av dilemmaer hvor du må velge mellom "det rette" og "det rette". Hvordan kommer man til riktig beslutning? Hva er en riktig beslutning? 

Les mer

 Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver.

Les mer

Eksempler på temaer i nettverket

 • Ledelse – med ideelt perspektiv
 • Organisasjonsutvikling
 • Hvordan rekruttere og beholde de rette medarbeiderne?
 • Lønn og belønning
 • Kommunikasjon internt og eksternt
 •  Media og markedsføring
 • Konflikthåndtering
 • Oppsigelser

 

Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for deg som er daglig leder eller tilsvarende i virksomheter innenfor ideell sektor, du jobber aktivt med å få virksomheten til å utvikle seg og vokse.

Les mer

Pris

Kr 14900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer