Møte med nettverksledere i et ledernettverk

Ledere Oslo

Å være leder i dag er en krevende rolle. Vi inviterer deg til et fortrolig og konfidensielt forum der du kan få kunnskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet.

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter. Vi har ledernettverk i Oslo,Bergen og Trondheim.

Eksempler på temaer i nettverket

 • Hva er god ledelse?
 • Omdømmebygging/ kultur
 • Overordnet lederskap
 • Lønn og ansettelse forhold
 • Faglig og personlig utvikling
 • Prestasjonskultur
 • Motivasjon
 • Endringsledelse
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for ledere  som aktivt ønsker å jobbe med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet

Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer