nettverksdeltakere diskuterer

Markedsansvarlige ved museer

Som markedssjef ser du alltid fremover. Du jobber aktivt med å tiltrekke besøkende og hvordan dere kan møte morgendagens behov og skape gode museumsopplevelser og inntjening. Virkes nettverk for markedssjefer er en inspirerende og lærerik arena med et faglig høyt nivå og kollegialt felleskap.

Nettverket passer for markedssjefer/ansvarlige i museer. Nettverket gir deg et faglig og kollegialt fellesskap på tvers av norske museer, hvor det aktivt jobbes med å utvikle og forbedre markedsføring.

Har du et behov for en arena hvor du får ny innsikt som kan omsettes til praktisk bruk?

Viktige fokusområder for nettverket er:

  • Digitalisering
  • Vekst i besøkstall
  • Merkevarebygging og profilering
Les mer

Nettverket møtes 3-4 ganger i året.

Heldagsmøter legges til Virke1-2 ganger i året.

I tillegg legges det årlig opp til en lengre studietur til et av nettverkets medlemmer.

Hvert 2. år drar nettverket på en studietur utenlands.

Les mer

Pris

Pris for en syklus (3 møter) Kr 14900,-

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer

Om Virke nettverk

  • Hva er Virke nettverk
  • Hensikten med nettverk
  • Innholdet i nettverkene
  • Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging
  • Nettverkets hjemmeside

Les mer her

Les mer