For ledere som vil videre

Virke ledernettverk - bli en bedre leder. Det forventes at ledere skal vite alt og gi alt. Derfor vil du som leder alltid trenge påfyll og noen å diskutere med. Du får både et faglig nettverk og inspirasjon gjennom Virkes godt sammensatte ledernettverk.

Fordi nettverkene er strengt konfidensielle fora, finner du raskt en trygg arena for gode, interessante og morsomme samtaler. Virke har i mange år laget ledernettverk for ledere som ønsker å utvikle seg sammen med likesinnede (mellom 10 – 20 personer) fra forskjellig deler av norsk samfunns- og næringsliv.

Disse nettverkene fungerer som samtalegrupper, erfaringssamlinger og testlaboratorier for tanker, ideer og samtaler rundt de mange oppgavene moderne ledelse innebærer.

Lyst å høre mer om nettverk?

Les mer

Hvorfor delta i nettverk?

Ditt faglige og personlige utbytte:

Virkes nettverk er fortrolige(taushetserklæring) og kompetente gruppe som gir deg:

 • Inspirasjon og sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Kvalifiserte diskusjoner rundt ledelse og ledere, utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter
 • Innsikt i, og refleksjon rundt, din egen rolle
 • Et fristed for innsikt, og idémyldring
 • Åpne diskusjoner rundt strategi, risikohåndtering og målstyring
 • Forståelse for krav og forventninger omgivelsene har til deg som leder.
 • Gode referanser og cases for hvordan motivere og inspirere medarbeidere
 • Innsikt i relasjon og kommunikasjon
Les mer

Din virksomhets utbytte:

 • En enda dyktigere medarbeider med større selvinnsikt og motivasjon
 • En ressursperson som enda mer effektivt vil kunne håndtere organisatoriske og strategiske utfordringer
 • Status som en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver som tilbyr sine ledertalenter selvutvikling og verdifulle nettverk
 • Sparringpartnere på komplekse strategiske beslutninger
 • En effektiv ramme for medarbeider, da Virke optimaliserer utbytte gjennom riktig sammensetning, struktur og fokus på videreutvikling
Les mer

Deltakerne møtes flere ganger i året fordi vi tror at personlig utvikling best skapes i samspill med andre. Møtehyppigheten gir deg mulighet til å skape og utvikle relasjoner til andre deltakere.

Les mer