Gruppe mennesker står rundt et arbeidsbord

Direktører Studentsamskipnader

Virke driver over 40 ulike profesjonelle møtesteder for utvikling av ledere i Oslo, Bergen og Stavanger.

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter.

Les mer

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.

I et nettverk får du i samspill med likesinnede mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.

Les mer

Med andre ledere diskuterer du løpende praksis og utviklingstendenser og du får verdifull sparring på dine reelle utfordringer i hverdagen.
I nettverket leverer du og de øvrige deltakerne de temaer dere finner relevante i forhold til deres aktuelle utfordringer.

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

  1. samling er et møte med middag og temakartlegging
  2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
  3. samling er en lunsj til lunsj samling
  4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer