Nettverksmøte

Nettverk Executive Retail

Virke inviterer til et eksklusivt fremtidsrettet toppledernettverk for administrerende direktører i i norsk retail bransje. Vi gir deg et innblikk i trender og konjunkturendringer som kan bli kritiske for din virksomhet.

Vi gir deg også en innblikk i potensielle muligheter og trusler som kan følge med utviklingen av ideer og konsepter. ​Sammen med andre toppledere, CEOs og styreledere får du en eksklusiv arena for å dele erfaringer og læring.

Les mer

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

Les mer

I nettverket får du

  • Et nyskapende nettverk av toppledere "By invitation only".                                 
  • Vi utfordrer status quo med helt nye bud for fremtidens ledere og virksomheter.               
  • Up-to-date kunnskap og løsninger om det seneste og interessante business cases.
Les mer

Personlig medlemskap omfatter

  • Profesjonelle nettverkssamlinger.                
  • Fortrolig og digitalt community.
Les mer

Eksempler på temaer i nettverket

  • Trender og konjunkturendringer som kan bli kritiske.               
  • Potensielle muligheter og trusler som kan følge med utviklingen.               
  • Metoder og systematisk arbeid med forbedringsprosesser, fornyelse og innovasjon.               
  • Involvering av kunder og egen organisasjon i ny forretningsutvikling.               
  • Digitalisering, hva, når og hvordan?
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket henvender seg til "top executives", administrerende direktører, CEOs og styreledere.   

Les mer

Pris

Kr 29500,-

Inkluderer 2  lunsj-lunsjsamlinger og 3 halvdags møter            

Les mer