Nettverk Executive Retail

Eksempler på temaer i nettverket

  • Trender og konjunkturendringer som kan bli kritiske.    
  • Potensielle muligheter og trusler som kan følge med utviklingen.    
  • Metoder og systematisk arbeid med forbedringsprosesser, fornyelse og innovasjon.    
  • Involvering av kunder og egen organisasjon i ny forretningsutvikling. 
  •    Digitalisering, hva, når og hvordan?    
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket henvender seg til "top executives", administrerende direktører, CEOs og styreledere.

Les mer

Pris

Kr 44500,-

Inkluderer to lunsjsamlinger og tre møter

Les mer