Folkehøgskolerektorer

Nettverkets styrke er dets samlede kompetanse; du lærer av andres erfaringer og bidrar selv inn med dine egne.

Å være rektor på folkehøgskole er ulikt det å være rektor på andre skoler. Utfordringene du står i er ofte unike for rollen du innehar, og nettverket har fokus på å imøtekomme dine behov som rektor og være en god faglig støttespiller.

Eksempel på tema i nettverket

  • Ledelse – med ideelt perspektiv
  • Organisering av folkehøgskolen som virksomhet
  • Hvordan rekruttere og beholde de rette medarbeiderne?
  • Angrefrist for elever og våre forpliktelser
  • Kommunikasjon internt og eksternt
  •  Markedsføring av folkehøgskolene-hvordan tiltrekke seg de riktge elevene
  • Konflikthåndtering
  • Oppsigelser
Les mer

Samlinger og pris

Kr 9900,- per år.

Prisen inkluderer 2 heldags samlinger i året, en i juni og en i desember (og da i samsvar med folkehøgskoledagene)

Les mer