rose på gravsten

Ledere i gravferdsbransjen

Det er et uttrykt behov blant ledere i gravferdsbransjen for en mindre arena som jevnlig møtes og setter fokus på lederutfordringer og kontinuerlig faglig påfyll.

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Vi tilbyr deg et fortrolig og kompetent forum som gir deg:

 • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og betydningen for deres respektive bedrifter
 • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle
 • Frirom til dialog blant likestilte
 • Forståelse for hvilke krav og forventinger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden
Les mer

Planlagte tema i nettverket

 • Dyktiggjøring av lederrollen innen arbeidsgiveraspektet
 • Forebygging og bearbeiding av sterke reaksjoner hos medarbeidere
 • Personalpolitikk; deriblant ansvar og plikter ved bruk av vikarer
 • Markedsføring på nett
 • Etikk og kommunikasjon
 • Rekruttering av ansatte 
Les mer

Hva får du ut av å være med?

 • Bli en sterkere leder
 • Faglig kompetanseheving
 • Få sparringspartnere
 • Relasjonsbygging
 • Et fortrolig rom å dele ledelsesutfordringer-og gleder
 • Personlig vekst
 • Profesjonell støtte

 

Les mer

Praktisk informasjon

 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene. 3 heldagsmøter i året
 • Samlingene legges i samsvar med andre arrangement i regi av Virke Gravferd
 • Nettverket har rullerende opptak.
 • Pris for en syklus(ett år) med 3 heldagsmøter og 2 minikonferanser er NOK 11900,-eks mva. I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke
Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer