rose på gravsten

Ledere i gravferdsbransjen

Det er et uttrykt behov blant ledere i gravferdsbransjen for en mindre arena som jevnlig møtes og setter fokus på lederutfordringer og kontinuerlig faglig påfyll.

Vi tilbyr deg et fortrolig og kompetent forum som gir deg:

 • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter
 • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle
 • Frirom til dialog blant likestilte
 • Forståelse for hvilke krav og forventinger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden

Hvordan fungerer dette i praksis? ​

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Vi benytter også eksterne foredragsholdere. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Les mer
 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene. 3 heldagsmøter i året
 • Samlingene legges i samsvar med andre arrangement i regi av Virke Gravferd
 • Nettverket har rullerende opptak.
 • Pris for en syklus(ett år) med 3 heldagsmøter og 2 minikonferanser er NOK 11900,-eks mva. I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke

 

Les mer

Planlagte tema i nettverket

 • Dyktiggjøring av lederrollen innen arbeidsgiveraspektet
 • Forebygging og bearbeiding av sterke reaksjoner hos medarbeidere
 • Personalpolitikk; deriblant ansvar og plikter ved bruk av vikarer
 • Markedsføring på nett
 • Etikk og kommunikasjon
 • Rekruttering av ansatte
Les mer

Hva får du ut av å være med?

 •  Bli en sterkere leder
 • Faglig kompetanseheving
 • Få sparringspartnere
 • Relasjonsbygging
 • Et fortrolig rom å dele ledelsesutfordringer-og gleder
 • Personlig vekst
 • Profesjonell støtte

 

Les mer