Smilende dame med legefrakk

Nettverk for sykehjemsledere

Virke nettverk gir deg som leder av sykehjem mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

Våre nettverk er et fristed for kreativ tenkning og erfaringsutveksling!
Nettverket er en arena for dialog og sparring og gir deg som leder av et sykehjem viktige og relevante oppdateringer på det helsefaglige og ledelsesfaglige.

Les mer

Utover fag så er relasjon og erfaringsdeling det som er viktigst ved deltakelse i et Virke nettverk.

Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne i mellom. Vi legger vekt på faglig innhold i møtene.

Les mer

Virke nettverk

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring

  • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
  • Virke administrerer og tilrettelegger
  • Virke driver 40 ulike nettverk i Oslo, Bergen og Stavanger

Møtene går på omgang og avholdes på sykehjemmene til de respektive nettverkdeltakerne. Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften.

I tillegg blir du som deltaker i Virke nettverk invitert til to mini-konferanser i året der du også møter andre deltakere fra andre nettverk og kan selv ta med deg en kollega eller venn.

Les mer

Pris

Pris er 9900,- eks mva for en syklus. En syklus består av 3 heldagsmøter.

Les mer