Smilende dame med legefrakk

Sykehjemsledere

Ledere på sykehjem har stort ansvar, både som arbeidsgiver og omsorgsyter til beboere. Hvordan ivareta begge uten bekostning av den ene? Virkes nettverk for sykehjemsledere gir deg mulighet til å utvikle virksomheten og eget lederskap, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

Nettverket skal være en arena for dialog og sparring og gir deg som leder av et sykehjem viktige og relevante oppdateringer på helse- og ledelsesfaglig tematikk.

Gjennom deling av kunnskap og erfaringer med andre ledere hever du egen kompetanse og etablerer relevante kontakter.

 

 

Les mer

Nettverket fungerer som en svært effektiv læringsarena hvor ny innsikt raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet.

Utover fag så er relasjon og erfaringsdeling det som er viktigst ved deltakelse i et Virke nettverk.

Les mer

Tema i nettverket

 • Velferdsteknologi
 • Trepartssamarbeid
 • Fremtidens sykehjem
 • Sykefravær
 • Fremtidens kjøkken
 • Håndtering av svak økonomi
 • Nyskapning og innovasjon i helsesektoren
 • Jobb-fritid balanse
 • Utvikling av mellomledere

 

 

Les mer

Virke nettverk

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring

 • Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker
 • Virke administrerer og tilrettelegger
 • Virke driver 40 ulike nettverk i Oslo, Bergen og Stavanger
Les mer

Pris

Pris er 9900,- eks mva for en syklus. En syklus består av 2 samlinger som går over 2 dager.

Møtene går på omgang og avholdes på sykehjemmene til de respektive nettverkdeltakerne. Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften.

I tillegg blir du som deltaker i Virke nettverk invitert til to mini-konferanser i året der du også møter andre deltakere fra andre nettverk og kan selv ta med deg en kollega eller venn.

Les mer