Smilende dame med legefrakk

Sykehjemsledere

Ledere på sykehjem har stort ansvar, både som arbeidsgiver og omsorgsyter til beboere. Hvordan ivareta begge uten bekostning av den ene? Virkes nettverk for sykehjemsledere gir deg mulighet til å utvikle virksomheten og eget lederskap, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

Nettverket skal være en arena for dialog og sparring og gir deg som leder av et sykehjem viktige og relevante oppdateringer på helse- og ledelsesfaglig tematikk. Gjennom deling av kunnskap og erfaringer med andre ledere hever du egen kompetanse og etablerer relevante kontakter. Nettverket fungerer som en svært effektiv læringsarena hvor ny innsikt raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet. Utover fag så er relasjon og erfaringsdeling det som er viktigst ved deltakelse i et Virke nettverk.

Tema i nettverket

  • Velferdsteknologi
  • Trepartssamarbeid
  • Fremtidens sykehjem
  • Sykefravær
  • Fremtidens kjøkken
  • Håndtering av svak økonomi
  • Nyskapning og innovasjon i helsesektoren
  • Jobb-fritid balanse
  • Utvikling av mellomledere
Les mer

Pris

Pris er 9900,- eks mva for en syklus. En syklus består av 2 samlinger som går over 2 dager.

Møtene går på omgang og avholdes på sykehjemmene til de respektive nettverkdeltakerne. Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften.

I tillegg blir du som deltaker i Virke nettverk invitert til to mini-konferanser i året der du også møter andre deltakere fra andre nettverk og kan selv ta med deg en kollega eller venn.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer