mann og kvinne snakker sammen utenfor et møterom

Forretningsutvikling og vekst

Jobber du aktivt med å identifisere og møte morgendagensbehov i markedet? Som deltaker bidrar du med ditt eget businesscase inn i nettverket. Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som rask kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet.

Ledere, på tvers av bransjer fant det krevende å fange opp endringer som kunne bli kritiske for virksomheten. Flere nysgjerrige hoder fanger opp mer enn ett, og derfor inviterer Virke til nettverk for forretningsutvikling.     

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.    

Tema nettverket vil jobbe med

 • Vekststrategi  
 • Hvordan inngå samarbeid med andre viktige aktører   
 • Teknologi som støtter vekst 
 • Utvikling av forretningsplan  
 • Markedsanalyser  
 • Digitalisering, hva, når og hvordan?   
 • Konkurranseforståelse og posisjonering
Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer