mann og kvinne snakker sammen utenfor et møterom

Forretningsutvikling og innovasjon

Vi holder deg oppdatert på trender og konjunkturendringer som kan bli kritiske for din virksomhet, samt potensielle muligheter og trusler som kan følge med utviklingen av ideer og konsepter.

Å følge utviklingen blir stadig mer krevende. Enda vanskeligere er det å være offensiv og ligge i front. Dette ble bekreftet i en studie blant Virkes medlemsbedrifter. Ledere, på tvers av bransjer, fant det krevende å fange opp endringer som kunne bli kritiske for virksomheten. Flere nysgjerrige hoder fanger opp mer enn ett. Derfor inviterer Virke til nettverk for forretningsutvikling.     

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.    

I nettverket vil vi blant annet engasjere oss i

  • Trender og konjunkturendringer som kan bli kritiske    
  • Potensielle muligheter og trusler som kan følge med utviklingen   
  • Metoder og systematisk arbeid med forbedringsprosesser, fornyelse og innovasjon   
  • Involvering av kunder og egen organisasjon i ny forretningsutvikling   
  • Praktiske caser og bidrag inn i hverandres utviklingsarbeid   
  • Digitalisering, hva, når og hvordan?   
Les mer

Hvem kan delta i nettverket?

Nettverket Forretningsutvikling passer for markedsførere, produktansvarlige, produktutviklere, kundeansvarlige, byråansatte, konsulenter, support ansvarlige, entreprenører, - alle som aktivt jobber med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet.    
   

Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

  1. samling er et møte med middag og temakartlegging
  2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
  3. samling er en lunsj til lunsj samling
  4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer