ledere i ideell sektor

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

Trenger du et sted hvor du kan treffe andre som er i en HR lederrolle? Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter. Deltaker har mulighet til å påvirke hvilke temaer som skal være på agenda og debatteres.

Eksempler på tema i nettverket

  • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur
  • Kommunikasjon og Etikk
  • Lederutvikling og coaching
  • Rekruttering
  • IA - relaterte temaer
Les mer

Utbytte

Faglig og sosialt felleskap hvor deltakere deler problemstillinger som er av felles karakter, og kunnskapsdeling og diskusjon skal føre til inspirasjon i egen arbeidshverdag
 
Les mer

Hvem kan delta?

Ledere og mellomledere innen HR området

Les mer

Pris

Kr 14900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

  1. samling er et møte med middag og temakartlegging
  2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
  3. samling er en lunsj til lunsj samling
  4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer