ledere i ideell sektor

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

Uheldige ansettelser er dyre, tvilsomme sjefer og dårlig arbeidsmiljø kan gi dyrekjøpt erfaring. HR er et utfordrende fagfelt, og vi gir deg en arena hvor du kan treffe andre som er i en HR lederrolle.

Nettverket er en romslig og fortrolig møteplass for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

Deltaker har mulighet til å påvirke hvilke temaer som skal være på agenda og debatteres.

Eksempler på tema i nettverket

  • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur
  • Kommunikasjon og Etikk
  • Lederutvikling og coaching
  • Rekruttering
  • IA - relaterte temaer
Les mer

Utbytte

Faglig og sosialt felleskap hvor deltakere deler problemstillinger som er av felles karakter, og kunnskapsdeling og diskusjon skal føre til inspirasjon i egen arbeidshverdag
 
Les mer

Hvem kan delta?

Ledere og mellomledere innen HR området

Les mer

Pris

Kr 14900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

  1. samling er et møte med middag og temakartlegging
  2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
  3. samling er en lunsj til lunsj samling
  4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer