ledere i ideell sektor

HR-ansvarlige i ideelle virksomheter

Uheldige ansettelser er dyre, tvilsomme sjefer og dårlig arbeidsmiljø kan gi dyrekjøpt erfaring. HR er et utfordrende fagfelt, og vi gir deg en arena hvor du kan treffe andre som er i en HR lederrolle.

Nettverket er en romslig og fortrolig møteplass for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

Ved å delta i et nettverk vil du få et faglig og sosialt felleskap der deltakerne deler problemstillinger som er av felles karakter, med kunnskapsdeling og diskusjon skal føre til inspirasjon i egen arbeidshverdag

Eksempler på tema i nettverket

  • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur
  • Kommunikasjon og Etikk
  • Lederutvikling og coaching
  • Rekruttering
  • IA - relaterte temaer

Deltakerne har mulighet til å påvirke hvilke temaer som skal være på agenda og debatteres.

Les mer

Hvem kan delta?

Ledere og mellomledere innen HR området

Les mer

Samlinger og pris

Kr 14900,-

Les mer

Prisen inkluderer fem samlinger:

  • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
  • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
  • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
  • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer