Dame snakker til en liten forsamling i et møterom

HR-ansvarlige i kommersielle virksomheter

HR er et utfordrende fagfelt med økende viktighet for mange bedrifter og samtidig et omfattende område hvor mange forskjellige aspekter må beherskes.

HR-ansvarlige møter stadig nye utfordringer både fra virksomhet og medarbeidere og krav om at raske endringer i markedet må omsettes til nye strategier, prosesser og konkrete tiltak.

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

Les mer

Nettverket passer HR/ personal ledere innenfor større kommersielle virksomheter, - som aktivt ønsker å jobbe med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet.

Les mer

Eksempler på temaer i nettverket

 • Employer branding   
 • Personal branding   
 • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur   
 • Kommunikasjon og Etikk   
 • Effektivisering av HR-systemer 
 • Rekruttering   
 • Bonus og belønning   
 • IA - relaterte temaer   
Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer