Dame snakker til en liten forsamling i et møterom

HR-ansvarlige i kommersielle virksomheter

Uheldige ansettelser er dyre, tvilsomme sjefer og dårlig arbeidsmiljø kan gi dyrekjøpt erfaring. HR er et utfordrende og omfattende fagfelt hvor mange forskjellige aspekter må beherskes.

Vi tilbyr en fortrolig og læringsrik møteplass for HR-ansvarlige som ønsker å utvikle seg og virksomheten sin videre. 

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

Nettverket passer HR/ personal ledere innenfor større kommersielle virksomheter, - som aktivt ønsker å jobbe med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet.

Klikk her for å lese mer om HR-nettverk for Ideell sektor

Eksempler på temaer i nettverket

 • Employer branding   
 • Personal branding   
 • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur   
 • Kommunikasjon og Etikk   
 • Effektivisering av HR-systemer 
 • Rekruttering   
 • Bonus og belønning   
 • IA - relaterte temaer   
Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer