Dame snakker til en liten forsamling i et møterom

HR-ansvarlige i kommersielle virksomheter

HR er et utfordrende fagfelt med økende viktighet for mange bedrifter og samtidig et omfattende område hvor mange forskjellige aspekter må beherskes.

HR-ansvarlige møter stadig nye utfordringer både fra virksomhet og medarbeidere og krav om at raske endringer i markedet må omsettes til nye strategier, prosesser og konkrete tiltak.

Klikk her for å lese mer om HR-nettverk for Ideell sektor

Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

Les mer

Nettverket passer HR/ personal ledere innenfor større kommersielle virksomheter, - som aktivt ønsker å jobbe med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet.

Les mer

Eksempler på temaer i nettverket

 • Employer branding   
 • Personal branding   
 • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur   
 • Kommunikasjon og Etikk   
 • Effektivisering av HR-systemer 
 • Rekruttering   
 • Bonus og belønning   
 • IA - relaterte temaer   
Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer