Ledere kundeservice

Nettverket passer for kundeansvarlige, support ansvarlige og markedsførere, - alle som aktivt jobber med å få bedriften til å utvikle seg og vokse gjennom økt fokus på kunder og kunderelasjoner

I nettverket vil vi blant annet engasjere oss i å bygge relasjoner som gir god service som i sin tur gir mersalg og lojale kunder. Vi har satt opp forslag til temaer nedenfor. Disse kan tilpasses og justeres etter behov i nettverket.

Nettverket gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

Hensikten er at nettverket skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne i mellom

Eksempler på temaer i nettverket

  • Relasjonsbygging / Hvordan oppnå gode kunderelasjoner?
  • Hva er forskjellen på service og GOD service?
  • Hvordan skape tillit og få frem kundens behov?
  • Hvordan motivere kunden til å kjøpe mer?
  • Hvordan håndtere innvendinger? Aktiv lytting - spørreteknikk og dialog vs argumentasjon
  • Hvordan kan økt service lede til mersalg?
  • Hvordan skape et motivert serviceteam gjennom coachende lederstil?
  • Hvordan bygge kraftfulle og gjennomførbare mål, både på individ- og ledernivå?
Les mer

Pris

Kr 24900,-

Inkluderer to lunsj til lunsj samlinger og fire halvdags møter.

Les mer