Ledere kundeservice

Nettverket passer for kundeansvarlige, support ansvarlige og markedsførere, - alle som aktivt jobber med å få bedriften til å utvikle seg og vokse gjennom økt fokus på kunder og kunderelasjoner

I nettverket vil vi blant annet engasjere oss i å bygge relasjoner som gir god service som i sin tur gir mersalg og lojale kunder. Vi har satt opp forslag til temaer nedenfor. Disse kan tilpasses og justeres etter behov i nettverket. 

Nettverket gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverket skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne i mellom.

 

Eksempler på tema i nettverket

  • Relasjonsbygging / Hvordan oppnå gode kunderelasjoner?
  • Hva er forskjellen på service og GOD service?
  • Hvordan skape tillit og få frem kundens behov?
  • Hvordan motivere kunden til å kjøpe mer?
  • Hvordan håndtere innvendinger? Aktiv lytting - spørreteknikk og dialog vs argumentasjon
  • Hvordan kan økt service lede til mersalg?
  • Hvordan skape et motivert serviceteam gjennom coachende lederstil?
  • Hvordan bygge kraftfulle og gjennomførbare mål, både på individ- og ledernivå?

Samlinger og pris

Kr 24900,-

Inkluderer to lunsj til lunsj samlinger og fire halvdags møter.

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer