Nettverk kvinnelige ledere ideell sektor

Løft ikke alene! Ofte har øverste leder få eller ingen sparringspartnere, og det kan være utfordrende å lede alene. Vi inviterer deg til en arena med andre kvinnelige ledere hvor du kan dele erfaringer, stå sammen i utfordringer og knytte gode kontakter. Vårt nettverk er for kvinnelige toppledere innen ideell, kultur og frivillig sektor.

Hva vil nettverket være for deg?

 • Et kollegafellesskap
 • Et forum for erfaringsutveksling
 • En mulighet til ledelsesfaglig kompetanseheving
 • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
 • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle

Hvordan fungerer dette i praksis?

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere.

Les mer
 • Nettverket har sin egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene.
 • Nettverket har rullerende opptak -du kan starte når det passer deg best.
 •  Pris for en syklus  med 5 møter (hvorav en er en lunsj-lunsj eller utvidet samling) er 14900,- eks mva. I tillegg får du et dagskurs hos Virke.
Les mer

Tematikk

Fokus på mestring i lederrollen

 • Hvordan håndtere krevende lederoppgaver
 • Innovativ ledelse
 • Coachende lederstil
 • Fokus på involvering av medarbeidere
 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser i virksomheter
 • Få det beste ut av dine medarbeidere
 • Rekruttering – hvordan gå frem
 • Ressursplanlegging
Les mer