Ledere

Ledere Trondheim

Å være leder i en ideell virksomhet er en krevende rolle. Virke har nå startet et nettverk for ledere av ideelle virksomheter i Trondheim og du kan nå være del av et fortrolig og konfidensielt forum der du får kunnskap og deler erfaringer med andre i samme situasjon.

For mange er lederhverdagen full av dilemmaer hvor du må velge mellom "det rette" og "det rette". Hva er en riktig beslutning? Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver.

Å være leder i en ideell virksomhet er en krevende rolle. Våre nettverk er et fristed for kreativ tenkning, erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre i samme stillling som deg. Vi gir deg muligheten til å komme tett innpå andre ledere som jobber i Ideell sektor i Trondheim og omegn.

Eksempler på tema i nettverket

 • Ledelse – med ideelt perspektiv
 • Organisasjonsutvikling
 • Hvordan rekruttere og beholde de rette medarbeiderne?
 • Lønn og belønning
 • Kommunikasjon internt og eksternt
 •  Media og markedsføring
 • Konflikthåndtering og oppsigelser
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for deg som er daglig leder eller tilsvarende i virksomheter innenfor ideell sektor, du jobber aktivt med å få virksomheten til å utvikle seg og vokse.

Les mer

Samlinger og pris

Kr 14900,-

Les mer

Prisen inkluderer fem samlinger:

 • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
 • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
 • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
 • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer