nettverksdeltakere diskuterer

Markedsansvarlige ved museer

Som markedssjef ser du alltid fremover. Du jobber aktivt med å tiltrekke besøkende og hvordan dere kan møte morgendagens behov og skape gode museumsopplevelser og inntjening. Virkes nettverk for markedssjefer er en inspirerende og lærerik arena med et faglig høyt nivå og kollegialt felleskap.

Nettverket passer for markedssjefer/ansvarlige i museer. Nettverket gir deg et faglig og kollegialt fellesskap på tvers av norske museer, hvor det aktivt jobbes med å utvikle og forbedre markedsføring. Har du et behov for en arena hvor du får ny innsikt som kan omsettes til praktisk bruk?

Viktige fokusområder for nettverket

  • Digitalisering
  • Vekst i besøkstall
  • Merkevarebygging og profilering
Les mer

Samlinger og pris

Pris for en syklus (tre møter) Kr 14900,-

Nettverket møtes tre ganger i året.

Heldagsmøter legges til Virke en til to ganger i året.

I tillegg legges det årlig opp til en lengre studietur til et av nettverkets medlemmer.

Hvert andre år drar nettverket på en studietur utenlands.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer