Nettverk | Museer

Mange med lederansvar i norske museer sitter alene uten sparringspartnere. Ved å være med i et av våre ledernettverk innen museumssektoren møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv. Våre nettverk har fokus på erfaringsutveksling og kompetanseheving i et fortrolig forum.

Vi har tre aktive nettverk utelukkende for museumssektoren; et for museumsdirektører, et for administrasjons-og økonomisjefer og et for markedsjefer.

Les mer

Nettverket imøtekommer et etterspurt behov for en felles arena for administrasjonssjefer og økonomiansvarlige ved norske museer. Norske museer har ofte små administrasjoner som gjør at de med særskilt lederansvar blir sittende alene uten noen likesinnede.

Les mer

Nettverket har fokus på dagsaktuelle saker innen museumssektoren samt personal- og HR-relaterte problemstillinger. Agenda settes av nettverket.

Les mer

Samlinger og pris

Pris for en syklus er kr 7500,-

Museene i nettverket er vertskap for samlingene som finner sted 2 ganger i året. Nettverket pleier og å dra på en lengre utenlandsstudietur hvert 2.-3. år. Nettverket har blant annet vært i Kairo og Istanbul tidligere. Dette nettverket er Virke sitt lengstlevende nettverk og har eksistert i over 8 år.

Nettverket møtes to ganger i året til to-dagerssamlinger. I tillegg reiser nettverket på en utenlands studietur hvert 2.-3. år.

Les mer