Administrasjons- og økonomiansvarlige ved museer

Administrasjon og økonomi er viktige brikker i driften av et museum. Du må tenke langsiktig samtidig som du har fokus på den daglige driften. Som leder er du ansvarlig for viktige områder som HR, personalansvar og budsjettering. Ved å være med i et av våre ledernettverk innen museumssektoren møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv.

Nettverket imøtekommer et etterspurt behov for en felles arena for administrasjonssjefer og økonomiansvarlige ved norske museer. Norske museer har ofte små administrasjoner som gjør at de med særskilt lederansvar blir sittende alene uten noen likesinnede.

Nettverket har fokus på dagsaktuelle saker innen museumssektoren samt personal- og HR-relaterte problemstillinger. Agenda settes av nettverket. Dette nettverket er Virke sitt lengstlevende nettverk og har eksistert i over 10 år.

Samlinger og pris 

Pris for en syklus er kr 10 000,-

Museene i nettverket er vertskap for samlingene som finner sted 2 ganger i året. Nettverket pleier og å dra på en lengre utenlandsstudietur hvert 2.-3. år. Nettverket har blant annet vært i Kairo og Istanbul tidligere.

Nettverket møtes to ganger i året til to-dagerssamlinger. I tillegg reiser nettverket på en utenlands studietur hvert 2.-3. år.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer