Administrasjons- og økonomiansvarlige ved museer

Administrasjon og økonomi er viktige brikker i driften av et museum. Du må tenke langsiktig samtidig som du har fokus på den daglige driften. Som leder er du ansvarlig for viktige områder som HR, personalansvar og budsjettering. Ved å være med i et av våre ledernettverk innen museumssektoren møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv.

Nettverket imøtekommer et etterspurt behov for en felles arena for administrasjonssjefer og økonomiansvarlige ved norske museer. Norske museer har ofte små administrasjoner som gjør at de med særskilt lederansvar blir sittende alene uten noen likesinnede.

Les mer

Nettverket har fokus på dagsaktuelle saker innen museumssektoren samt personal- og HR-relaterte problemstillinger. Agenda settes av nettverket. Dette nettverket er Virke sitt lengstlevende nettverk og har eksistert i over 9 år.

Les mer

Samlinger og pris-Nettverket er fullt, ta kontakt for å settes på venteliste

Pris for en syklus er kr 7500,-

Museene i nettverket er vertskap for samlingene som finner sted 2 ganger i året. Nettverket pleier og å dra på en lengre utenlandsstudietur hvert 2.-3. år. Nettverket har blant annet vært i Kairo og Istanbul tidligere.

Nettverket møtes to ganger i året til to-dagerssamlinger. I tillegg reiser nettverket på en utenlands studietur hvert 2.-3. år.

Les mer