Nettverksdeltakere i et museum

Virkes museumsnettverk

De fleste museene i Norge er organisert i Hovedorganisasjonen Virke. Museene har de siste årene gått gjennom en krevende konsolideringsprosess og for flere har det å ha et nettverk i denne perioden til stor hjelp og støtte.

Mange med lederansvar i norske museer sitter alene uten sparringspartnere. Ved å være med i et av våre ledernettverk innen museumssektoren møter du likesinnede som sitter med de samme utfordringene som deg selv. Våre nettverk har fokus på erfaringsutveksling og kompetanseheving i et fortrolig forum.

Vi har tre aktive nettverk utelukkende for museumssektoren; et for museumsdirektører, et for administrasjons-og økonomisjefer og et for markedsjefer.

Museumsdirektører

Å være museumsdirektør er en krevende rolle. Vi inviterer deg til et fortrolig og konfidensielt forum der du kan få kunnskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Museene møter stadig nye utfordringer både på forretningsmessige og ledelsesmessige områder. Raske endringer i museumsverdenen må omsettes til nye aktiviteter, prosesser og konkrete tiltak. Dette stiller kontinuerlig nye krav til ledere, som det kan være vanskelig å leve opp til.

Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver.

Nettverket er derfor et tilbud til museumsdirektører om å skape en effektiv arena for erfaringsutveksling og hvor ny innsikt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet, samt brukes til å påvirke relevante samarbeidspartnere.

Nettverket møtes to ganger i året til lunsj-lunsj samlinger. Samlingene går på rundgang hos medlemmene i nettverket.

Pris for en syklus er kr 14.900,- eks.mva

Les mer

Administrasjons-og økonomisjefer-Fullt, ta kontakt for å settes på venteliste

Nettverket imøtekommer et etterspurt behov for en felles arena for administrasjonssjefer og økonomiansvarlige ved norske museer. Norske museer har ofte små administrasjoner som gjør at de med særskilt lederansvar blir sittende alene uten noen likesinnede.

Nettverket har fokus på dagsaktuelle saker innen museumssektoren samt personal- og HR-relaterte problemstillinger. Agenda settes av nettverket.

Museene i nettverket er vertskap for samlingene. 

Nettverket møtes to ganger i året til to-dagerssamlinger. I tillegg reiser nettverket på en utenlands studietur hvert 2.-3. år. Nettverket har blant annet vært i Kairo og Istanbul tidligere. Dette nettverket er Virke sitt lengstlevende nettverk og har eksistert i over 8 år.

Pris for en syklus er kr 7.500,- eks.mva

Les mer

Markedsjefer

Nettverket passer for markedssjefer/ansvarlige i museer.
Nettverket gir deg et faglig og kollegialt fellesskap på tvers av norske museer, hvor det aktivt jobbes med å utvikle og forbedre markedsføring.

Har du et behov for en arena hvor du får ny innsikt som kan omsettes til praktisk bruk?

Viktige fokusområder for nettverket er digitalisering, vekst i besøkstall, merkevarebygging
og profilering.

Nettverket møtes 3-4 ganger i året. Heldagsmøter legges til Virke1-2 ganger i året. I tillegg legges det årlig opp til en lengre studietur til et av nettverkets medlemmer. Hvert 2. år drar nettverket på en studietur utenlands.

Pris for en syklus er kr 14.900,- eks.mva

Les mer